Ankara Davası İzleme Raporu – 10 Mayıs 2019

Esra Kılıç – 10 Mayıs 2019

Mahkeme: Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Esas No: 2014/163

Ankara ve çevresinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin zorla kaybedilmesi veya yasadışı keyfi infaz edilmesine ilişkin 2011 yılında soruşturması başlatılan ve 19 kişinin yargılandığı Ankara JİTEM Davası’nın 20. duruşması 10 Mayıs 2019 Cuma günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Duruşma Öncesi

Mahkemenin duruşma salonuna varıldığında kapıdaki büyük el yazısı bugün yapılacak duruşmaların eski blokta 26. Ağır Ceza Mahkemesinin büyük salonunda yapılacağını büyük harflerle yazmıştı.

Eski blokta duruşmanın yapılacağı salonun önüne gelindiğinde 90-100 kişilik kalabalık bir grup beklemekteydi. Bu kalabalığın içinde katılan ve aynı zamanda katılan vekili Av. Sertaç Kamil Ekinci bir köşede Anadolu Ajansı muhabiri ile konuşuyordu.

Sanık avukatlarından Av. Berrin Tunç Köroğlu, Av. Sertaç Kamil Ekinci’nin yanına gelerek dava ile ilgili bilgi aldı.

Kalabalıktan birine hangi dava için bekledikleri sorulduğunda ‘Sivas olayları davası’ cevabından, 1993 yılında Sivas’ta Madımak Otelinde 33 kişinin otelin yakılması sonucu öldürüldüğü Madımak Davası olduğu anlaşıldı. Madımak Davası ve Ankara JİTEM Davası aynı mahkemede, aynı gün arka arkaya görülecekti. Milletvekilleri, gazeteciler, çok sayıda sivil ve resmi üniformalı polis, telsiz sesleri ve gürültülü ortamda beklemekte iken mübaşir Madımak Davası için seslendi ve tüm kalabalık duruşma salonuna geçti.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’den avukat ve stajyerler de bekleme alanında Av. Sertaç Kamil Ekinci’nin yanına gelerek dava için üyelerine çağrı yaptıklarını, bu ve sonraki duruşmaları takip edeceklerini söylediler.

Madımak Davası 15 dk sonra bitti ve kalabalığın dağılma kargaşasında mübaşir Ankara JİTEM Davası’nın dosya numarasını okudu. Fakat kimse duymadı. 2-3 dakika sonra avukatlar fark ederek duruşma salonuna girdiler ve 6 dakika sürecek duruşma 14:45’te başladı.

Duruşmaya Dair

Duruşma salonu yaklaşık 100 kişilik eski duruşma salonlarındandı.

Salonda izleyici olarak 3 muhabir, 3 izleyici ve 3 ÖHD’nin çağrısıyla gelen stajyer avukat, 1 sivil polis olduğu düşünülen kişi, 1 de resmi giyimli polis mevcuttu.

Başkan Mehmet Tuğrul Türksoy, üye hakimler Esma Okur Dumlu ve Hatice İnal’dan oluşan heyet duruşmaya gelen tarafların isimlerini tutanağa yazdırarak duruşmayı başlattı.

Duruşmada sanık avukatlarından; Mehmet Ağar vekili Av. Abdülkadir Toluç, Mehmet Korkut Eken vekili  Av. Gökhan Kılıç, Ahmet Demirel vekili Av. Tuncay Tarkın, Lokman Külünk ve Abbas Semih Sueri vekili Av. Berrin Tunç Köroğlu, İbrahim Şahin vekili Av. Hande Üray,

Katılan tarafından; hem katılan sıfatıyla hem de katılanlar vekili Av. Sertaç Kamil Ekinci, Raife Baskın vekili Av. Yusuf Alataş, bir kısım katılanlar vekili Av. Şevin Kaya, Candan ailesi vekili Av. Levent Kanat hazırdı.

Mahkeme Başkanı celse arasında yapılan işleri yazdırarak devam etti. Sanık Semih Süeri hakkında Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazı cevabında, suç tarihinde yurtiçinde olduğuna dair beyan okundu. Hakkında talimat yazılan maktul yakınlarının beyanlarının alındığı ve davaya katılmak istedikleri anlaşıldı.

Ara karar ile;

  • Katılma talebinde bulunan maktul yakınlarının taleplerini kabulüne,
  • Başkaca araştırma yapılmasına, teşhis yaptırılmasına, tanık dinlenmesine yer olmadığına karar verildi, açıklandı ve duruşmaya devam olunduğu tutanağa yazıldı.

Katılan avukatlarından davanın esası hakkında beyanları soruldu.  Av. Yusuf Alataş söz alarak; geçen celse esas hakkında beyanda bulunmak için süre verildiğini fakat diğer katılan vekillerinin öğrenmediklerini bu nedenle hazırlık yapamadıklarını, kendisinin hazırlık yaptığını fakat diğer avukatlarla birlikte etraflıca derli toplu bir beyanda bulunmak istediklerinden süre talep ettiğini beyan etti.

Av. Sertaç Kamil Ekinci söz alarak; “Soruşturma aşamasına dinlenen tanıklardan Doğan Özkan isimli tanık davada dinlenmemiştir. Önemli ifadeleri vardı. Hakikaten önemliydi. İfadelerinin bir kısmını okumak istiyorum…” (Hızlıca okunan ifade anlaşılamadı ve tutanağa da geçirilmedi.)

Mahkeme Başkanı araya girerek; “O tanık dinlendi hatta ifadelerini geri aldı diye hatırlıyorum, neyse bakarız” dedi.

Ara Kararlar

  • Katılan vekillerine esas hakkında beyanlarını sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,
  • Duruşmanın 04/07/2019 günü 14:00’e bırakılmasına karar verildi.

Duruşma sonrası Av. Yusuf Alataş, bir sonraki celse esas hakkında beyanlarını sunduktan sonra büyük ihtimal savcının esas hakkında mütalaasını okuyacağını, beraat talep edeceğini, bu nedenle sanık müdafilerinin savunma için süre talep etmeyeceğini ve gelecek celsenin son celse olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Yayınlanma tarihi

17 May 2019

Kategori Listesi