Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Formu

Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafıza Merkezi ya da Dernek) tarafından toplanan, kişisel verilerimi açıklamama konu olan ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara yönelik olarak;  tarafımla iletişime geçilmesi ve derneğin her türlü basılı ya da diğer yayınlarının gönderimi amacıyla işlenen kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Hafıza Merkezi tarafından bilgilendirildiğimi;

Bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve onay verdiğimi, her zaman veri sorumlusu olan Hafıza Merkezi’nden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi;

Kaydedilen verimin işleme amacının ortadan kalkması ya da talebim halinde halinde silinerek yol edileceğini bildiğimi;

Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 20. maddesinin 3. fıkrası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan ve bu açık rıza beyanının ekinde yer alan 2 sayfadan ibaret “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” ni okuduğumu beyan ederim.