Geçmişle Yüzleşme ve Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Toplantısı

photoTESEV Demokratikleşme Programı, Batman Barosu ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ortaklığı ile 19-20 Nisan’da Antalya’da geçmişle yüzleşme alanında çalışan avukat ve hak savunucuları ile birlikte bir çalışma toplantısı düzenledi.

Çalışma toplantısında 90’larda yaşanan faili meçhul ve kayıp olaylarının faillerinin yargılandığı mevcut 13 davada karşılaşılan sorunlar ve oluşturulabilecek ortak hukuk stratejileri ile yeni davalar açılması için ortak yapılabilecekler konuşuldu.

Toplantıda özellikle zamanaşımı, dava nakilleri ve ÖYMlerin kapanması sonucu illere nakledilen dosyaların akıbeti gibi başlıklar ele alındı.

Toplantı Programı

I. Oturum: Mevcut Davalara Destek: Hukuk stratejisi içinde yapılanlar ve yapılması gerekenler; Dava nakilleri, ÖYM’lerin kapatılması ve davaların illere geri dönmesi

Tartışılacak sorular:

 •  Hâlihazırda mevcut davalarda nasıl bir yargılama süreci izleniyor?
 • Dava nakillerinin yarattığı hak ihlali ve mağduriyet konusunda meclis ve bakanlık düzeyinde nasıl etki edebiliriz? Nasıl bir yol izlenmeli?
 • Dava nakilleri ile uzak illere nakledilen davaların sahipliğini nasıl sağlarız? Avukatların bu dosyaları takip edebilmeleri için neye ihtiyaç var?
 • ÖYM’lerin kapanması ve davaların 7 ile dağıtılması nasıl riskleri beraberinde getirecek? Yeni mahkemeler bu davalara nasıl bakacak?
 • Dava izlemeler nasıl daha etkin hale getirilebilir?
 • Mevcut davaların takibi ve hukuk stratejisi geliştirmede nasıl birlikte çalışabiliriz

II. Oturum: Yeni Davalar Açılması: Zamanaşımı sorunu, yeni soruşturmaların açılması ve sürecin hızlandırılması için ortak strateji

Tartışılacak sorular:

 • 2014 ve 2015’te zamanaşımına uğrayacak kaç dosya var? Bu dosyaların bilgisini nasıl elde edebiliriz? İlerlemeyen soruşturmaların ilerlemesi için yasal ve idari anlamda nasıl bir yöntem izleyebiliriz?
 • Yeni soruşturmaların açılması konusunda nasıl bir strateji izlenmelidir?
 • Koordinasyon ve işbirliği ile ilgili ele alınması ve tartışılması gereken soru(n)lar nedir?

III. Oturum: İşbirliği ve Koordinasyon Yöntemleri 

Tartışılacak sorular:

 • Farklı disiplinler arası işbirliğini nasıl sağlarız? (Hukukçular, Adli Tıp, Psikologlar vs.)
 • Barolar arası koordinasyonu nasıl sağlarız?
 • Baroların insan hakları komisyonları nasıl daha etkin hale getirilebilir?
 • Avukatlar arası deneyim ve tecrübe paylaşımını nasıl sağlarız?
 • Kendi aramızda iletişimi ve yapılan görev dağılımlarının takibini nasıl sağlarız?
 • Kurumların mevcut maddi kaynaklarını nasıl kullanabiliriz? Avukatlarla dayanışma ve güçlendirme için maddi kaynaklarımızı nasıl kullanabiliriz?

Yayınlanma tarihi

24 April 2014

Kategori Listesi

Etiket Listesi