JİTEM’in Kanlı Bıçağı Yargıdan Kurtulamadı

 

CUMHURİYET

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Kızıltepe JİTEM (Bıçak Timi) davasında eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur hakkında duran yargılamanın devam etmesine karar verdi. HSYK, mahkemenin iki eski komutan hakkında kovuşturma (dava) izni isteyerek verdiği davanın durması kararının CMK’ya aykırı olduğunu belirtti. Mahkemenin başvurusuna ilişkin “karar verilmesine yer olmadığına” karar veren HSYK, davaya devam edilmesini istedi.

JİTEM’in kanlı bıçağı

HSYK 3. Dairesi 3 Aralık’ta yaptığı toplantıda 1993-96 yılları arasında, 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu ile 12 kişinin kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili yargılanan Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kovuşturmanın durması kararı ve ekindeki dosyayı inceledi. Daire kararında, iki eski komutan hakkında ileri sürülen “silahlı örgüt kurma ve tasarlayarak öldürme” suçlarından dava açıldığına dikkat çekildi. En üst dereceli kolluk amirleri hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının hâkimlerin tâbi olduğu usullere göre mümkün olduğu anlatılan kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre doğrudan soruşturma yapılabileceği belirtildi.

Göreviyle ilgili değil

Kararda şöyle denildi: “CMK’de yer alan düzenlemede silahlı örgüt kurma ve yönetme suçu hakkında doğrudan soruşturma yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca tasarlayarak öldürme suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia edilmektedir. Dolayısıyla tasarlayarak öldürme suçunun, kanun tarafından ilgililere verilen veya kanun dairesinde ilgililerden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmal kapsamında kalmamaktadır. İlgililer hakkında Kurulumuz tarafından yapılacak usuli bir işlem olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Davanın bir sonraki duruşması 15 Ocak’ta görülecek.

Sürgün Edilen Dava

Kızıltepe JİTEM davası Ergenekon davasında gizli tanık Aydos’un “Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur’un terörle mücadele adı altında bölgede birçok cinayet, işkence vb. karanlık faaliyetler gerçekleştirdiği” iddiaları üzerine açılmıştı. Diyarbakır Başsavcılığı’nın dinlediği tanıklar ise JİTEM ile ilgili iddiaların yanı sıra “Bıçak Timi” adı verilen bir oluşumun kurulduğunu anlatmıştı. Güvenlik nedeniyle Diyarbakır’dan Ankara’ya nakledilen davada Uğur ve Hatipoğlu hakkında dava izni verilmesi için HSYK’ye yapılan başvuru nedeniyle ilerleme sağlanamıyordu.

Yayınlanma tarihi

18 December 2015

Kategori Listesi