Medeni Yıldırım Davası İzleme Raporu – 17 Aralık 2019

Deniz Tekin – 17 Aralık 2019

Mahkeme: Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi
Esas No: 2017/415

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kayacık köyünde 28 Haziran 2013 tarihinde, kalekol yapımını protesto eden gruba jandarmanın ateş açması sonucu Medeni Yıldırım yaşamını yitirdi, dokuz kişi de yaralandı. Olayla ilgili o dönem er olan sanık Adem Çiftçi hakkında “Haksız tahrik altında olası kastla adam öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kasım 2016’da mahkeme, sanık Çiftçi hakkında “üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme, kimliği bilinmeyen fail ya da failler hakkında ise Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 2017 yılında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, olayla ilgili yeterli soruşturma ve inceleme yapılmadan karar verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu. Bozma kararının ardından Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlayan Medeni Yıldırım Davası’nın 8.duruşması 17 Aralık 2019’da gerçekleşti.

Duruşma Öncesi

Adliye ve içinde çevresinde rutin polis önlemleri dışında olağandışı herhangi bir tedbir alınmamıştı.  Adliyenin girişinde sol taraftaki koridorun sonunda bulanan duruşma salonunun önüne geldim. Mahkemenin kapısı açık ancak kâtip ve mübaşir dışında kimse duruşma salonunda yoktu. Yıldırım Davası’nın duruşma saati gelmesine rağmen mahkeme heyeti henüz salonda yerini almamıştı. Duruşmayı beklerken Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye Gündüz Yıldırım, kardeşi Mehmet Yıldırım ve yakınları duruşma yapıldığı salonun önüne geldi.  Mübaşir 09:50’de, duruşmanın başlayacağını sanık Âdem Çiftçi’nin ismini okuyarak duyurdu.

Duruşma Salonu ve Katılanlar

Duruşma salonunda müşteki tarafa ayrılmış bölümde Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye Gündüz YıldırımAv. Mehmet Emin AktarAv. Raci Bilici ve Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonu üyesi Av. Zeynep Işık yerlerini aldılar.  Davanın ilk duruşmasından itibaren duruşmalardan vareste tutulan sanık Adem Çiftçi ve avukatı ise duruşmaya katılmadı. İzleyicilerin olduğu bölümde Medeni Yıldırım’ın kardeşleri Mehmet Yıldırım ve Reyhan Yıldırım;  dayısı Bahri Gündüz; HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları,  HDP İl Yöneticisi İrfan Soner’in yanı sıra İstanbul’dan davayı izlemek için gelen insan hakları aktivistleri Zale Kardemir ve Feyzan Asena vardı.  Diğer duruşmaların aksine salonda mahkeme başkanlarının koruma polisleri dışında başka bir polis memuru yoktu.

Duruşmanın Seyri

Taraflar salondaki yerleri daha almadan mahkeme başkanı, tutanağa geçirilmek üzere kâtibe bir yazı yazdırdı. Mahkeme Başkanı herkes salonda yerini aldıktan sonra, tutanağa geçirdiği yazılara ilişkin avukatlara sözlü olarak bilgi verdi. Mahkeme Başkanı Özgür Çakmakkaya müşteki avukatlarına,  İstinaf Mahkemesi’nin davanın bozma ilamındaki tespitleri doğrultusunda bilirkişi raporu hazırlanması için talimat yazdıkları İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu henüz hazırlamadığını belirtti. Mahkeme Başkanı, ayrıca duruşmadan bir gün önce ATK, TÜBİTAK ve TRT’ye rapor hazırlamaları için tekrar müzekkere yazdıklarını belirterek müzekkerelere gelecek cevapları bekleyeceklerini ifade etti.

Mahkeme Başkanı daha sonra, fail veya faillerin bulunması için 2016 yılında yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın akıbeti ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen müzekkereye yanıt verildiğini ve 2016/39328 no’lu dosyada yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Lice Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini belirtti.

Savcı Gökçe Şekerci davadaki eksik hususlarını giderilmesini talep etti. Mütalaanın ardından mahkeme başkanı, savcının mütalaasına ilişkin Fahriye Gündüz Yıldırım’a görüşlerini sordu. Yıldırım şunları söyledi:  “ 7 sene büyük sabırla adaletin gelmesini bekliyorum. Siz kendinizi benim yerime koyun. Bu davadan adalet çıkacağını beklemiyorum”.  Bu beyan dosya tutanağına “Dosyada bir an önce karar verilmesine talep ederiz” olarak geçirdi.

Bir önceki duruşmada mahkeme,  fail veya faillere ilişkin yürütülen soruşturmanın akıbeti hakkında bilgi istenmesine karar vermişti. Katılan avukatı Av. Mehmet Emin Aktar, Lice Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmanın akıbetinin tekrar sorulmasını talep etti. Aktar,  İstinaf Mahkemesi’nin davanın bozulmasına ilişkin hazırladığı ilamın açık olduğunu belirterek, olayla ilgili bilirkişi raporunun hazırlanması için yazılan müzekkerelere cevapların beklenilmesine karar verilmesini istedi. Son olarak sırayla söz alan Av. Zeynep Işık ve Av. Mehmet Raci Bilici, davadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Duruşma yalnızca 6 dakika sürdü.

Ara Kararlar

  • İstanbul ATK, TÜBİTAK ve TRT’ye yazılan müzekkerelere cevaplarının beklenilmesine, cevabi yazının mahiyetine göre duruşma ve gün beklenilmeksizin işlem yapılmasına,
  • Lice Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak 2017/101 soruşturma sayılı dosyalarının onaylı bir örneğinin mahkememize gönderilmesinin istenmesine,
  • Rapor geldikten sonra dava dosyasının varsa tevsii tahkikat yoksa mütalaasını sunmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine,
  • Rapor geldiğinde sanık ve müşteki ve müvekkillerine tebliğine,
  • Sanık ve müdafilerinin SEGBİS marifetiyle duruşmaya katılmalarının sağlanması amacıyla mahal mahkemelerine talimat yazılmasına.

Bir sonraki duruşma 20 Şubat 2020 günü, saat 09:25’te görülecek.

Yayınlanma tarihi

19 December 2019

Kategori Listesi