Vartinis (Altınova) Katliamı Davası – 1 Kasım 2023

Ozan Devrim Yay – 1 Kasım 2023

Mahkeme: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Esas No: 2021/80

3 Ekim 1993 tarihinde Muş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis (Altınova) beldesinde “yasa dışı örgüte yardım ve yataklık” ettikleri iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucunda aynı aileden 9 kişinin yakılarak yaşamını yitirmesi ile ilgili Muş’ta açılıp güvenlik gerekçesiyle Kırıkkale’ye nakledilen davada sanık Bülent Karaoğlu hakkında verilen beraat kararının Yargıtay temyiz incelemesi ile 2021 yılında bozulması sonucu Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görülmeye başlamıştı. Davanın 21 Eylül 2021’de görülen ilk duruşmasında sanık Bülent Karaoğlu için tutuklama kararı çıkmıştı. Ancak sonraki duruşmalarda yakalama kararının halen infaz edilmediği görülmüştü. Katılanların ve vekillerinin, sanığın daha etkin aranması için kırımızı bülten çıkarılmasına dair talepleri uzun süre reddedilmiş, davanın sekizinci duruşmasında heyetin değişmesiyle ve bir sonraki duruşmada kırmızı bülten çıkarılması kararıyla süreç başlamıştı. 19 Ocak 2023 tarihindeki on birinci duruşma itibariyle kırmızı bülten için Emniyet Müdürlüğü’nden yanıt beklenmekteydi. 27 Eylül 2023 tarihindeki duruşmada heyet başkanına, yaklaşan ve olayın 30. yıldönümü olan 3 Ekim 2023 itibariyle zamanaşımı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmuş, bunla ilgili kararın nihai kararda belirtileceği ifade edileceği belirtilerek yorum yapılmamıştı. 1 Kasım 2023 tarihli duruşma, 30 yıllık zamanaşımının dolmasından sonra ilk duruşma olacağı için özel bir önem taşıyordu.

Duruşma Öncesi

Duruşmanın yapılacağı saat olan 16:15’ten yaklaşık yarım saat önce bekleme alanında hazırdık. O saat itibariyle bekleme alanında davanın taraflarından kimse yoktu. Duruşmalara sıklıkla gelen bir katılanın, işyerinden izin alamadığı için gelemediği bilgisine ulaştık.

Duruşmayı izlemek için Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi, Yaşam Bellek Özgürlük adına temsilciler bekleme alanındaydı. İzleme için Jin News’ten ve Rudaw’dan gazeteciler hazır bulunuyordu.

Bu duruşma öncesinde de bir önceki duruşmaya benzer bir şekilde, daha önceki duruşmalara göre daha fazla sayıda resmi ve sivil giyimli polis memurunun bulunduğu görüldü. Yine önceki duruşmaya benzer şekilde, polis memurları bizimle diyaloğa girdi. Bir önceki duruşmada da görevli olan ve kendini tanıtarak iletişim kuran bazı sivil polis memurları yine bekleme alanındaydı ve duruşmayı izlemek için milletvekili gelip gelmediğini ve duruşmanın gidişatını bize sordular. Polis memurlarının davanın gidişatına dair oldukça bilgili olmaları dikkat çekiciydi.

Duruşmanın ilan edilen saatinden 5 dakika önce, saat 16:10’da salona çağrı yapıldı.

Duruşma Salonunun Görünümü ve Duruşmaya Katılım

Duruşma Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görüldü. Duruşma salonuna girişte herhangi bir engelleme ile karşılaşmadık.

Salondaki izleyici sayısı, bir önceki duruşmaya göre daha azdı.

Duruşmaya Dair

Salona girdiğimizde heyetin bir üyesi ve savcı henüz salonda değildi. Muş ile SEGBİS bağlantısı kurulmuştu. Öğüt ailesi vekilleri Av. Fuat Özgül ve Av. Kadir Karaçelik SEGBİS’te hazır bulunmaktaydı.

Heyetin eksik üyesinin ve savcının yerini almasıyla duruşmaya geçildi.

SEGBİS’te başta çok az olan ve zor duyulan ses kısa sürede düzeldi. Duruşmanın devamında bağlantıda herhangi bir sorun yaşanmadı.

Duruşma boyunca heyet başkanı katılan vekillerine “üstadım” diye hitap etti.

Diğer hususlara geçilmeden önce Av. Fuat Özgül, ne olduğunu tam anlamadığımız bir belge ile ilgili olarak; Muş’ta derdest olan dosyanın, olayla ilişkilendirilerek açılmış olan terör örgütü üyeliği ilgili bir dosya olduğunu açıkladı. Bunun üzerine çok düşük bir ses tonuyla konuşan savcının konuşmaları tarafımızdan anlaşılmadı. Konuşmanın kendileri tarafından da anlaşılmadığını belirten katılan vekilleri tekrarlanmasını istedi. Savcının mütalaa için dosyanın savcılığa tevdi edilmesini istediği anlaşıldı.

Heyet başkanı, sanık vekillerinin, olay üzerinden zamanaşımı süresinin dolmuş olmadı nedeniyle düşme kararı verilmesini talep eden bir dilekçe verdiklerini belirtti.

Av. Fuat Özgül zamanaşımını durduran sebepleri bir önceki duruşmada dile getirdiğini hatırlatarak savcının da mütalaasında bu sebepleri göz önünde bulundurmasını talep ettiklerini ifade etti.

Katılan vekilleri önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrar ettiklerini eklediler.

Heyet başkanı, UYAP’taki belgeler arasında, sanığın emekli maaşını aldığını gösteren bir belge olduğunu belirtti. Bu nedenle, duruşma günü beklenmeden;

  • SGK’ya yazı yazılarak maaş yatan bankanın ve hesap numarasının sorulmasına,
  • 01/01/2021-01/11/2023 tarihleri arasındaki hesap ekstresinin istenmesine,
  • Hesaptan veya bağlı hesaplardan ATM, mobil bankacılık ve benzer yollar ile para çekilmiş olması halinde bağlantı kurulan GSM numaraları ile ATM cihazlarının kurulu olduğu adreslerinin bildirilmesinin istenilmesine

dair ara kararlarını açıkladı.

Heyet başkanının bir sonraki duruşma tarihine dair konuşmaya başlaması üzerine araya giren Av. Kadir Karaçelik, “Sanığın maaşı ile ilgili bu karar gecikmiş ama önemli bir karar. Biz de bu kararınızdaki hususları talep ediyoruz. Bu ve diğer hususlar nedeniyle süre talep ediyoruz” dedi.

Av. Kadir Karaçelik, kendisinin de duruşmaya katılabilmesi için uygun olduğu bir tarihi belirterek bu tarihi talep etti ancak heyetin o gün planlı keşif görevleri olduğu için duruşma yapılamayacağı ifade edildi. Vekiller ile konuşularak, duruşma için onlara uygun olan başka bir gün ve saat belirlendi.

Cumhuriyet savcısının bu aşamada zamanaşımı talebi ile bir mütalaa sunmaması bizim açımızdan dikkat çekiciydi.

Ara kararların yazılmasına geçildi.

Ara Kararlar

1-Esas hakkındaki mütalaa beyanının sunulması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına tevdiine, mütalaa beyanı ibraz edildiğinde duruşma günü beklenilmeksizin taraf ve vekillerine tebliğine,

2-Sanık hakkında çıkartılan kırmızı bülten yakalama emrinin infazının beklenilmesine,

3-Uyap kayıtlarının tetkikinde sanığın aktif olarak halen emekli maaşı aldığı görülmekle, SGK Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, sanığa maaş ödemesi yapılan banka şubesi ve hesap numarasının sorulmasına,

4-“3” nolu ara karar yerine getirildiğinde duruşma günü beklenmeksizin ilgili bankadan sanığa ait hesabın 01/01/2021-01/11/2023 tarihleri arasındaki hesap ekstresinin istenmesine ayrıca hesaptan veya bağlı hesaplardan ATM, mobil bankacılık ve buna benzer muhtelif yollar ile para çekilmiş olması halinde bağlantı kurulan GSM numaralı ile ATM cihazlarının kurulu olduğu adreslerinin bildirilmesinin istenmesine,

Duruşmanın 04 Aralık 2023 günü saat 10:30‘a ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

Ara kararların yazılmasından sonra heyet başkanı, Av. Kadir Karaçelik’in duruşma sırasındaki ifadesine atıfla “Sanığın maaşı ile ilgili verdiğimiz karar ‘gecikmiş bir karar’ değildir. Mahkemenin böyle bir zorunluluğu yoktur. Mahkeme emir verir, gereğini kolluk ve diğer görevliler yapar. Kırmızı bülten çıkmış, etkin arama talep edilmiş. Sadece UYAP’ta gördüğümüz için bu hususa dikkat çektik. Bizim işimiz karar tesis etmek değil” diyerek eleştirdi.

Dokuz dakika süren duruşma saat 16:19’da sona erdi.

Duruşma Sonrası

Duruşma sonrasında adliye binasının önünde Rudaw TV muhabirleri, duruşmayı izlemiş olan HDP Eşbaşkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ile bir röportaj yaptı. Duruşma öncesinde tarafımızla diyalog kuran sivil polis memurlarının, bu röportaj bitene ve izleyiciler adliye bahçesinden ayrılana kadar adliye merdivenlerinde bekleyerek izleme yaptıkları görüldü.

Yayınlanma tarihi

5 November 2023

Kategori Listesi

Etiket Listesi