Vartinis (Altınova) Katliamı Davası İzleme Raporu – 2 Haziran 2022

Ayça Onuralmış – 2 Haziran 2022

Mahkeme: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Esas No: 2021/80

3 Ekim 1993 tarihinde Muş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis (Altınova) beldesinde “yasa dışı örgüte yardım ve yataklık” ettikleri iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucunda aynı aileden 9 kişinin yakılarak yaşamını yitirmesi ile ilgili Muş’ta açılıp “güvenlik” gerekçesiyle Kırıkkale’ye nakledilen davada, sanık Bülent Karaoğlu hakkında verilen beraat kararının Yargıtay temyiz incelemesi ile 2021 yılında bozulması sonucu Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görülmeye başlamıştı. Davanın 21 Eylül 2021’de görülen ilk duruşmasında sanık Bülent Karaoğlu için tutuklama kararı çıkmıştı. Ancak sonraki duruşmalarda yakalama kararının halen infaz edilmediği görülmüş ve geçen celsede dava 2 Haziran 2022 tarihine ertelenmişti.

Duruşma Öncesi

Duruşma saatinden 45 dakika önce adliyedeydim. Katılanlardan Aysel Öğüt, Abdullah Öğüt ve Nurullah Öğüt de mahkeme salonunun önünde bekliyordu. Duruşma salonunun önünde 3 sivil polis ve 3 çevik kuvvet polisi bekliyordu. Üniformalı polislerin kapıda asılı olan listeden kaç duruşma kaldığını, her duruşmanın kaç dakika sürebileceğini ve işlerinin saat kaçta biteceğini hesaplamaları; alınan güvenliğin bu duruşmaya özel olmadığı izlenimini verdi. Çevik kuvvet polislerinin orada beklerken telefonlarından oyun oynadıkları, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşup güldükleri görüldü. Saat 14.30’da başlaması gereken duruşma, 15.40’ta başladı ve 45 dakika sürdü.

Duruşmaya Katılım

Aysel Öğüt, Abdullah Öğüt ve Nurullah Öğüt mahkeme salonunda hazır bulundu. Katılan Aysel Öğüt’ün vekili ve aynı zamanda Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik ile Av.Fuat Özgül SEGBİS ile bağlandı. Sanık ve avukatları duruşmaya katılmadı. Ayrıca basından ya da sivil toplum örgütlerinden de katılan olmadı. Salonda polis de yoktu.

Önceki duruşmalarda olduğu gibi, Mahkeme Başkanı’nın çok kısık bir sesle konuşması nedeniyle söyledikleri izleyici sıralarından anlaşılamadı. Katılanlar, sanıklar için ayrılan bölümde oturdu. Önce izleyici sıralarına oturmuşken, sonra daha iyi duyabilmek için sanıklara ayrılan kısma geçtim. Mahkeme Başkanı’na mübaşir aracılığıyla duyamadığımı ilettim ve mikrofonun açılmasını istedim; ancak açmadı.

Duruşmanın Seyri

Duruşma, Mahkeme Başkanı’nın Sanık Bülent Karaoğlu’nun tutuklanmasına yönelik çıkartılan yakalama emrinin infaz edilmediğini aktarmasıyla başladı.

Mahkeme Başkanı, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Bülent Karaoğlu hakkında yakalama kaydının devam ettiği ve yakalandığı takdirde gerekli işlemlerin yapılarak mahkemeye bilgi verileceği”nin bildirildiği yazısını okudu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosu’nun 5 Mayıs 2022 tarihli kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden geçici tutuklama konulu üst yazıların da okunmasının ardından katılan Nurullah Öğüt’e söz verildi.

‘Kırmızı Bülten Çıkartılsın’

Nurullah Öğüt, beyanlarını içeren 2 sayfalık dilekçesini mahkemeye sundu. Sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istediklerini vurgulayan Öğüt, şunları söyledi:

“Sanık sıkıştırılmalı, mal varlığına ve maaşına el konulmalıdır ki, teslim olsun. Sanık hakkında özel ekip kurulmalıdır. Sanığın Gökyazı Karakolu komutanını öldürdüğü kanaatindeyim. Zaman aşımına karşı sanığın cezası verilmelidir. Sanık, önceki duruşmalarda mahkeme heyetine ‘Ben kaçmam’ demişti ama şimdi kaçıyor. Sanığın 2013/191 esas sayılı dosyasına bakıldığında kendisi başçavuşken yüzbaşı yapılmış. Halbuki önce teğmen, sonra üsteğmen ve yüzbaşı olunur. Yani sanık sahte bir yüzbaşıdır. Sanık, ailemizi yok etmiştir, çok sayıda kişiyi öldürmüştür. Bu nedenle en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum.”

‘Kendinizi Benim Yerime Koyun, Öyle Karar Verin’

Nurullah Öğüt’ün ardından söz alan katılan Aysel Öğüt, “Ailemin katili nerede, ailemi öldüren kişi nerede? Siz yakalama kararı verdikten sonra ben çok sevindim. Her mahkemeye ‘Belki yakalanmıştır’ diye sevinerek geliyorum ama üzülerek gidiyorum. Bir an önce onun yakalanmasını istiyorum. Kardeşlerimin en büyüğü 14, en küçüğü 3 yaşındaydı. Bu çocuklar ne yapmıştı da öldürüldü? Sizden ricam kendinizi benim yerime koyun, öyle karar verin” dedi.

‘Sanık Lehine Olabilecek Bütün İmkanlar Sağlandı’

Katılan Aysel Öğüt’ün vekili Av. Kadir Karaçelik, “Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Bir an önce kırmızı bülten çıkartılması talebimizi yineliyoruz. Yurt dışına çıktığına dair bir bilgi sunulması gerekmemektedir, etkin bir arama kararı varsa ve bulunamıyorsa yurt dışına yasa dışı yollarla çıkması söz konusudur. Sanığın hareket alanını kısıtlamak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Av. Fuat Özgül de önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Sanığın yakalanması için mahkemenizce ilgili kurumlara talimat verilmesini istiyoruz. Sanık yakalanmamışsa mahkemeniz yüzünden olmuştur, bunu açıkça belirtmek isterim. Bu hususun zapta geçirilmesini istiyorum. Dosya, Yargıtay tarafından bozulduğunda mahkeme, Yargıtay ilamını gördü, bozma ilamı karşısında sanığın ceza alma ihtimali yüksekken, mahkeme adli kontrol dahi öngörmedi. Daha sonra yurt dışına çıkış yasağı verildi. Katılanlar vekilinin tutuklamaya yönelik talepleri reddedildi. Bu kişi vekaletname verdi, notere gitti, Türkiye’de yaşamaktaydı ama bütün talepler reddedildi ve hareket alanı kısıtlanmadı. Daha doğrusu, sanık lehine olabilecek bütün imkanların sağlandığını düşünmekteyiz.”

 Ölen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğunu vurgulayan Av. Fuat Özgül, şöyle devam etti:

“Öldürme suçunun en nitelikli hali işlenmiştir ama bütün bunlara rağmen sanığa yönelik tutuklama kararı çıkartılmamış ve bu kişi kaçmışsa hukuk devleti için büyük bir ayıp olduğunu belirtmek isteriz. Bu durumun önüne geçmek amacıyla yakalanması için en etkin şekilde çalışılması yönünde talimat yazılmasını talep ediyoruz. Gerek yurt içi gerek yurt dışında aramaların yapılmasını talep ediyoruz. Savcılığın müzekkere cevaplarında ‘Yakalanmadı’ şeklinde basit cümlelere yer veriliyor. Evine gidildi mi, araştırma yapıldı mı, herhangi birine soruldu mu? Bu hususlarda hiçbir cevap verilmiyor. Dosyanın zaman aşımına uğraması büyük ayıptır. Mahkeme tarafından bunun önüne geçilmesini ve duruşmanın yakın bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz.”

Avukat beyanlarının ardından savcı, eksik hususların giderilmesini ve tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının beklenmesini talep etti.

Mahkeme Heyeti, saat 16.00’da ara kararı açıklamak üzere duruşmaya ara verdi ve izleyiciler salondan dışarı çıkartıldı. 20 dakikalık aranın ardından 16.20’de izleyiciler yeniden salona alındı ve ara karar açıklandı.

Ara Kararlar

Katılanların ve izleyicilerin yerlerini almasıyla ara karar açıklandı:

  1. Sanık Bülent Karaoğlu’nun tutuklanmasına yönelik çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenmesine,
  2. Sanık Bülent Karaoğlu hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin sıkı bir şekilde araştırılarak infaz edilmesi ve akıbeti hakkında mahkememize bilgi verilmesi yönünde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu’na müzekkere yazılmasına,
  3. Sanık hakkında CMK 109/3-a maddesi uyarınca uygulanan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devamına,
  4. Sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunması nedeniyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak sanığın resmi ya da gayri resmi yollardan yurt dışına çıkıp çıkmadığının sorulmasına, yazılacak müzekkereye CMK 332 madde şerhinin eklenmesine,
  5. Bu hususta bildirim yapıldığı takdirde duruşma günü beklenmeksizin dava zaman aşım süresi de göz önüne alınarak öncelikli difüzyon mesajı çıkartılmak suretiyle kırmızı bülten çıkartılması konusunun değerlendirilmesine,
  6. Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılan (2022/177 Tal) talimat ikmal edilmiş olması nedeniyle fiziken dönüşün beklenmesine,
  7. Sanığın son ikamet adresi, UYAP sisteminde kayıtlı adresleri ve nüfusa kayıtlı olduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıkları Yakalama Bürosu’na ayrı ayrı müzekkere yazılarak sanık hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin sıkı bir şekilde araştırılarak infaz edilmesi ve akıbeti hakkında mahkemeye bilgi verilmesinin istenilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Duruşma saat 16.25’te sona erdi. Bir sonraki duruşma 5 Temmuz 2022 günü saat 14.00’te görülecek.

Duruşma Sonrası

Aysel Öğüt, Faili Belli için yaptığı değerlendirmede, “Yıllardır mahkemelerde sürünüyoruz. Dava açtım, sürekli ertelendi. Davanın başında dört kişiden şikayetçi olmuştuk ama dördü de beraat etti. Dosyamız Yargıtay’a gitti, Yargıtay bozdu, dava yeniden açıldı” dedi.

Tutuklama emri gelmesine rağmen Bülent Karaoğlu’nun bir türlü tutuklanmadığını söyleyen Aysel Öğüt, şu ifadeleri kullandı:

“Benim tüm ailem yakılarak öldürüldü. Zaten ben de ölü gibiyim, yaşamıyorum ki. Her an ailemin ölümünü yaşıyorum, unutamıyorum. Acım hep ilk günkü gibi. Beynim duruyor, dilim tutuluyor. Davada hiçbir gelişme yok, biz buraya niye geliyoruz, bilmiyorum. Geliyoruz, hakim ‘Yakalanmadı’ deyip duruşmayı erteliyor, başka bir şey söylemiyor. Ben her defasında bir umut, ‘Belki yakalanmıştır’ diyerek geliyorum ama üzülerek gidiyorum. Muş’tan geliyoruz, küçük çocuğum var, onu bırakıp geliyorum. İki gündür Ankara’dayım, Adalet Bakanlığı’na gittik, bizi içeri almadılar, bir faks numarası verip ‘Buraya dilekçe yazın’ dediler. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na da gittik, oraya da randevumuz yok diye almadılar. Hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım. Bir an önce bu caninin yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum, adalet istiyorum, adalet bekliyorum. Sadece onun yakalandığını görmek istiyorum.”

Yayınlanma tarihi

8 June 2022

Kategori Listesi

Etiket Listesi