Ergenekon’un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar

Ergenekon davası, askeri bürokrasi içindeki bazı grupların ve onlarla siyasi ve ekonomik çıkar ortaklığında olan sivil ağların demokratik siyasete hukuk dışı yollarla müdahalesini ortaya çıkarması bakımından, Türkiye yakın döneminin en kritik siyasi gelişmelerinden birisi oldu.

Sanıkların Susurluk, Yüksekova Çetesi, JİTEM ve Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi, 1990lı yıllarda sivil Kürt vatandaşlara karşı gerçekleştirilen yargısız infazların uygulayıcısı olduğu iddia edilen örgütlerle bağlantısı, kamuoyunda 1990’lı yıllarda özellikle Kürt vatandaşlara karşı gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerinin açığa çıkarılacağı beklentisini oluşturdu. Ancak soruşturmayı yürüten savcılık ve mahkeme heyeti davanın cezai temellerini bu beklentiyi dışarıda bırakarak sadece hükümete yönelik darbe teşebbüsü suçu çerçevesinde oluşturdu. 

“Ergenekon’un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar” raporu, dava sanıkları ile ilgili iddianame ve klasörlere yansımış bilgileri inceleyerek, Türkiye’nin geçmişle yüzleşme sürecinin en önemli parçalarından biri olan “Fırat’ın Doğusundaki Ergenekon’un” davaya yansıyan kısımlarını ortaya koyuyor. Bu amaçla, TESEV Demokratikleşme Programı olarak Ergenekon iddianame ve klasörlerinde, özellikle 1990’lı yıllarda işlenmiş olan ağır hak ihlallerine ilişkin bilgileri tarayıp kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu çalışmanın, geçmiş ağır insan hakları ihlallerinin açığa çıkartılması için hak savunucularına dava dosyaları üzerinde derinleşme fırsatı yaratmasını ve Türkiye’nin geçmişle yüzleşme sürecine katkıda bulunmasını umuyoruz.

TESEV Demokratikleşme Programı, Gülçin Avşar tarafından hazırlanan “Ergenekon’un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar” raporunu 25 Kasım 2013 tarihinde bir basın toplantısı ve panelle kamuoyuyla paylaştı. Panelde AK Parti milletvekili Nimet Baş, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, gazeteci Oral Çalışlar ve hukukçu-Doğu Anadolu Akil İnsanlar Grubu Üyesi Mehmet Uçum yer aldı.

Program
09:30  Kayıt ve Kahve İkramı
10:00-10:10 Açılış
10:10-10:30 Rapor Sunumu, Gülçin Avşar, Hukukçu
10:30-12:30 Panel: Geçmişle Yüzleşmede Yasama, Yargı ve Medyanın Rolü
Moderatör: Koray Özdil, TESEV Demokratikleşme Programı

Panelistler:
Geçmişle Yüzleşme ve Parlamento; Nimet Baş, AK Parti Milletvekili, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı
Yargının Faili Meçhullere Bakışı; Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı
Geçmişle Yüzleşme ve Medya; Oral Çalışlar, Gazeteci
Toplum ve Yüzleşme: Doğu Anadolu’dan izlenimler; Mehmet Uçum, Hukukçu, Doğu Anadolu Akil İnsanlar Grubu Üyesi
12:30- 13:30 Soru&Cevap

Rapora TESEV web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Raporu hazırlayan Gülçin Avşar’ın sunumu için:
http://tesev.org.tr/Upload/Editor/Ergenekon%E2%80%99un%20Oteki%20Yuzu_Gulcin%20Avsar.pdf

Toplantının video kaydı için tıklayınız:
http://tesev.org.tr/tr/video-podcast/ergenekonun-oteki-yuzu-faili-mechuller-ve-kayiplar-toplantisi-25-kasim-2013/ 

Toplantı notları için tıklayınız:
http://www.tesev.org.tr/Upload/Editor/Ergenekon’un%20%C3%96teki%20Y%C3%BCz%C3%BC%20Toplant%C4%B1%20Notlar%C4%B1.pdf

Nimet Baş’ın toplantıda yaptığı sunumun notları için tıklayınız:
http://www.tesev.org.tr/Upload/Editor/Nimet%20Ba%C5%9F%20Sunum-%20Faili%20Mechuller%20TESEV%2029%2011%20013.pdf

Yayınlanma tarihi

27 November 2013

Kategori Listesi

Etiket Listesi