Erhan Görür Davası İzleme Raporu – 9 Şubat 2023

Mehtap İşik –  9 Şubat 2023

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Esas No: 2022/123 Esas

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Kaşkol (Qaşqol) Mahallesi’nde, 14 Haziran 2020 tarihinde askerler tarafından açılan ateş sonucu katledilen Erhan Görür’ün (20) ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Görür’ün ölümüne neden olan Piyade Üsteğmen Yasin Erkoç, yaklaşık 2 yıl süren soruşturmanın sonundan açılan davada, “Taksirle öldürmek” suçundan yargılanıyor. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Mayıs 2022 tarihinde ilk duruşması görülmüştü. Sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması 9 Şubat 2023 günü görüldü.

Duruşma Öncesi

Saat 09.00’te görülmesi kararlaştırılan duruşmayı izlemek için 15 dakika öncesinden Van Adliyesine engelleme olmadan geçtim. Mahkemenin aynı gün görülecek duruşmalar listesinde 3. sırada olmasından dolayı taraflardan kimse henüz gelmemişti. Müştekinin sadece bir akrabası davayı izlemek için duruşma salonunun önünde bekliyordu. Diğer duruşmalara nazaran herhangi bir sivil polis yada başkaca kolluk görevlisi duruşma salonunun önüne gelmemişlerdi. Sanık ve avukatı segbis ile hazır edilmesi için ilgili yer ile iletişim kurulmaya çalışıldığı bilgisi verildi. Müşteki ve katılan avukatlarının hiçbiri duruşma salonunda bulunmuyordu. Dosyaya mazeret sundukları haberini aldım. Sanık avukatına ise Segbis sisteminin yoğun olmasından dolayı ulaşılamamış ve duruşmaya bağlanmamıştı. Saat 09.00 da başlaması gereken duruşma saat 10.00 da tarafların yokluğunda başladı.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya katılım konusunda herhangi bir sınırlama getirilmedi. İzleyici olarak müşteki yakını ve benim dışımda herhangi bir izleyici gelmemişti. Duruşmaya katılan, müşteki ve sanık avukatlarının yokluğu ile başladı.

Duruşmanın Seyri

Geçen celse 1 nolu ara kararın ikmal edilmediği, Tanık B. K.’nin zorla getirme emrinin ikmal edilemediğine dair kolluk tutanağının dosya arasına alındığı, yine bir önceki celsede ara karar kurulan 112 ihbar hattından gönderilen CD’nin çözümünün yaptırıldığı, Katılan Saim Yılmaz’ın 14/04/2021 tarihli Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan raporunun 5. Maddesinde belirtilen eksikliğin giderilerek fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinden alınacak ayrıntılı rapor ile Adli Tıp Şube Müdürlüğüne tekrar sevkine dair verilen kararın ikmal edildiği ,kati raporun dosyaya eklendiği duruşma tutanağına kaydedildi.

Önceki celsede tanık olarak dilenilmesine karar verilen tanıklar T.Y. ve K. Y. duruşma salonu dışında hazırdı. Sanık avukatının ve müşteki avukatlarının duruşmada hazır bulunmamasına rağmen mahkeme tanıkların dinlenmesine karar verdi. Avukatların soru sorma haklarının olmasına rağmen, avukat yokluğunda tanıkların dinlenilmesi, mahkeme tarafından dosyanın çok uzatılmak istenilmediği nedeniyle olduğu tarafımızca gözlemlenmiştir. Tanıklar beyanlarında olay tarihinde, olay yerinde olmadıkları ve hiçbir şey görmediklerini aktardılar. Mahkeme heyeti tarafından tanıklara başkaca bir soru sorulmadı.

Ara Kararlar

  1. Tanık B.K.’nin zorla getirilmesi için tekrar müzekkere yazılmasına,
  2. Sanık müdafinin bir sonraki celse segbis ile bağlanması için işlem icrasına, sanık müdafine bağlanıldığında sanığın Saim’e yönelik eyleminden dolayı TCK MD 21/2, 86/1, 86/3-d,e 87/1-a uyarınca ve Erhan’a yönelik TCK md 21/2, 81/1, 87/4 atfı ile 86/1, 86/3 uyarınca ek savunma hakkı verilmesine,
  3. Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunması için iddia makamına tevdiine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 11 Nisan 2023 günü saat 10:15 ‘de görülecek.

Yayınlanma tarihi

5 March 2023

Kategori Listesi

Etiket Listesi