Hafıza Merkezi Anayasa Mahkemesi’ne İki Yeni Hukuki Görüş Sundu

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi 30 Mart 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na zorla kaybetmelerle ilgili başvuru dosyalarına ilişkin değerlendirilmek üzere iki yeni hukuki görüş sundu. 

Başak Çalı tarafından hazırlanan ilk görüş ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda iç hukukta düzenlenen zamanaşımı kurallarının nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin uluslararası ve karşılaştırmalı insan hakları hukukundaki ortaklaşan yaklaşımları Mahkeme’nin dikkatine sunuyor. Osman Doğru ve Hülya Dinçer tarafından hazırlanan diğer görüş ise ağır insan hakları ihlallerinden biri olan zorla kaybetmeye odaklanarak bu eylemin devamlılık arz eden özgün niteliği karşısında zamanaşımı kurallarının nasıl uygulanması gerektiğini Mahkeme’ye aktarıyor. Hakikat hakkının önemine de vurgu yapan her iki görüş zamanaşımı kurallarının ihlallere ilişkin hakikatin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde yorumlanmaması ve uygulanmaması gerektiğini savunuyor.

Hafıza Merkezi’nin verilerine göre bugüne kadar AYM’Ye zorla kaybedilen 19 kişi ile igili bireysel başvuru yapıldı. Mahkeme bu başvurulardan 6’sı hakkında kararını verirken 13 başvuru ile ilgili karar bekleniyor.

 

Yayınlanma tarihi

12 April 2017

Kategori Listesi