Kızıltepe Davası İzleme Raporu – 11 Nisan 2019

Esra Kılıç – 11 Nisan 2019

Mahkeme: Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Esas No: 
2014/367

Dört asker ve beş köy korucusunun JİTEM adlı oluşumun faaliyetleri kapsamında 90’lı yıllarda Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 22 kişiyi zorla kaybetmek veya yasadışı ve keyfi infaz etmek iddiasıyla yargılandığı Kızıltepe JİTEM Davası’nın 16. duruşması, 11 Nisan 2019 tarihinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bekleme Salonu, Duruşma Salonunun Genel Görünümü ve Duruşmaya Katılım

Duruşmadan önce ve duruşma saatinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu koridorda hayvan hakları savunucularının bir davası, pek çok adli vakanın duruşması bulunduğu için oldukça kalabalıktı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi özellikle hayvan hakları savunucularının davasıyla ilgili gelenleri uzaklaştırmak için bulunuyordu. Bu kalabalık ve gergin ortamda bizim duruşmamızla ilgili sanık avukatları ve katılan vekillerinden Av. Senem Doğanoğlu beklemekteydi.

Bu celse savcının mütalaası ve katılan avukatlarının esas hakkına beyanlarını sunması beklenmesine rağmen, duruşma öncesinde Av. Senem Doğanoğlu ile yapılan görüşmede, bu celse Mahkeme başkanının izinli olduğunu, yerine üye hakimlerden birinin başkanlık yapacağını, savcının mütalaa sunmayacağını, kendilerinin de esasa yönelik beyanlarını sunmayacağını, yalnızca duruşma günü alıp çıkacaklarını ifade etti.

Duruşma saati 11:30 olmasına rağmen, mübaşirin tarafları duruşma salonuna davet etmesi saat 12:50’yi buldu.  Duruşma ise yalnızca 10 dakika sürdü.

Duruşma salonunda izleyici olarak bir Mezopotamya Ajansı muhabiri, 8 avukat stajyeri bulunuyordu.

Heyet Başkanı Nejat Özkan, üyeler Türkan Merdiven ve Derya Doğan, Savcı Mehmet Hanifi Yıldırım yerlerini almışlardı.

Sanık vekillerinden; Mehmet Emin Kurğa vekili Av. Haluk Doğan, İsmet Kandemir, Abdurrahman Kurğa ve Ramazan Çetin vekili Av. Hasan Ayrancı, Ahmet Boncuk vekili Av. Hüseyin Özarslan, Eşref Hatipoğlu vekili Av. Mehmet Eren Turan,

Katılan Esra Alabalık vekili Av. Senem Doğanoğlu yerlerini aldılar ve duruşma başladı.

Duruşmaya Dair

Heyet başkanı tarafından katılan vekili Av. Erdal Kuzu’nun mazeret dilekçesi okundu.

Av. Erdal Kuzu’nun daha önce reddi hakim talebinde bulunduğu, talebinin reddedildiği, red kararı üzerine itiraz ederek dosyayı Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği ve 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de itirazlarını reddettiği beyan edildi ve tutanağa geçirildi.

Maktül Nurettin Yalçınkaya’nın 2009 tarihinde Zeynep Yalçınkaya ile Pendik 2. Aile Mahkemesinde boşanma davası görüldüğüne ilişkin iddia üzerine Pendik 2. Aile Mahkemesi’nden dosya istenmişti. Gelen dosyanın incelendiği ve davacısının Zeynep Yalçınkaya, davalısının Nurettin Yalçınkaya olduğu, dava tarihinin 04/06/2009, karar tarihinin 22/01/2010 olduğu, dava sonucunda boşanmaya karar verildiği, kararın kesinleştiği ve Pendik Nüfus Müdürlüğü’ne gönderildiği okundu.

Bir önceki celse arasında Zeynep Yalçınkaya’nın tanık ifadesi alınmış, beyanında; Nurettin Yalçınkaya’nın öldüğünden haberi olmadığını, boşanma davası açtığını ve Nurettin Yalçınkaya’nın hiçbir duruşmaya gelmediğini beyan etmişti.

Bu esnada sanık Ahmet Boncuk vekili Av. Hüseyin Özarslan, Başkan’a; boşanma dosyasında tebligatların kime yapıldığını sordu ve bir boşanma davasında en az 2 kere şahsa tebligat yapılması gerektiğini ekledi.

Başkan ise dilerse dosyayı inceleyebileceğini söyleyerek, mübaşir aracılığıyla dosyayı sanık avukatına iletti. Av. Hüseyin Özarslan dosyayı inceler iken, Başkan, dilerse celse arasında inceleyip yazılı beyanda bulunması için süre verilebileceğini söyledi.

Katılan vekili Av. Senem Doğanoğlu söz aldı ve geçen celse esas hakkında beyanda bulunmak için süre istediğini fakat sürenin yeterli gelmediğini, bir sonraki celse beyanlarını hazır edeceklerini beyan etti.

Sanık vekilleri söz aldı ve ekleyecek bir hususun olmadığını beyan ettiler.

Cumhuriyet Savcısı söz alarak; dosyanın kapsamlı olduğunu, yeniden savcılığa gönderilerek mütalaa hazırlanması için süre verilmesini talep etti.

Ara Kararlar

  1. Av. Erdal Kuzu’nun mazeretinin kabulüne,
  2. Katılanlar vekillerine esas hakkında beyanda bulunmak üzere yeniden süre verilmesine,
  3. Pendik 2. Aile Mahkemesi’nden gönderilen Nurettin Yalçınkaya’ya ilişkin boşanma dava dosyası hakkında inceleyip beyanda bulunmak üzere Av. Hüseyin Özarslan’a süre verilmesine,
  4. Dosyanın Cumhuriyet Savcısına mütalaasını sunmak üzere verilmesine,
  5. Başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Salih Kılıçarslan’ın bir sonraki celse SEGBİS aracılığıyla hazır edilmesi için kuruma yazı yazılmasına,
  6. Bir sonraki duruşmanın 28/05/2019 günü 11:20’ye ertelenmesine karar verildi.

Mahkemeyi uzun süredir meşgul eden Nurettin Yalçınkaya’nın 2010 yılında boşanmış olması ve boşanma davası dosyası hakkında inceleme bu celse itibariyle nihayete ermiş görünüyor. Fakat duruşma çıkışında sanık vekili Av. Hüseyin Özarslan’ın boşanmasının ölmemiş olduğuna karine teşkil ettiğini, özellikle tebligatlardaki imzaları inceleyeceğini diğer sanık avukatlarına söylediği görüldü.

Yayınlanma tarihi

12 April 2019

Kategori Listesi