Recep Hantaş Davası İzleme Raporu – 6 Şubat 2024

Recep Hantaş

Hafıza Merkezi – 6 Şubat 2023 

Mahkeme: Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi

Esas No: 2023/434

Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki Sümerpark’ta 14 Nisan 2019 tarihinde arkadaşıyla birlikte oturan Recep Hantaş, şüpheli hareketlerde bulundukları iddiasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polislerden kaçmaya çalıştığı sırada ensesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Hantaş’ın ailesi ve tanıkların beyanlarında hurda toplamak için olay yerinde olduğu belirtildi. Hantaş’ın ölüm anına ilişkin MOBESE kamerası görüntülerinden  ateş ettiği tespit edilen sanık polis memuru Kazım Bozkurt “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. Daha sonra sanık tarafından yapılan itiraz üzerine ‘delillerin toplanmış olması, tutukluluğun ölçülü ve orantılı olmayacağı’ gerekçesiyle 40 günlük tutukluluğunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılında sanık Kazım Bozkurt’un ‘olası kastla öldürmek’ suçlamasıyla 18 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.  Davayı 21 Haziran 2022’de karara bağlayan Mahkeme “sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak cezalandırmaya yeterli kesin nitelikte bulunmadığı” gerekçesiyle beraatine karar verdi. Duruşma savcısı ve Hantaş ailesinin karara karşı yaptığı istinaf itirazlarını inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstinaf Mahkemesinin bozma kararı sonrasında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşması 6 Şubat 2024 tarihinde görüldü. 

 

Duruşma Öncesi 

Diyarbakır Adliyesi’ne vatandaş giriş kapısındaki polis kontrol noktasında bulunan X-RAY cihazından geçerek ve  adliye binasının önünde yer alan kulübedeki görevli adliye görevlilerine GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü için kimlik kartımızı verdik. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden kimlik kontrolü yapıldıktan sonra üstünde isim ve soy ismimizin baş harflerinin yazıldığı pusulayı ikinci kontrol noktasında bekleyen polis memuruna teslim edip, X-RAY cihazından geçerek adliyeye girebildik. Adliye’nin giriş katında bulunan Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunun önüne geldiğimizde ağır ceza mahkemeleri duruşma salonlarının bulunduğu koridor, diğer mahkemelerde görülen duruşmalar nedeniyle çok kalabalıktı. Mahkeme kapısındaki panoya asılan duruşma listesinde Recep Hantaş Davası’nın bugün görülecek duruşmasının 6’ncı sırada olduğunu gördük. 

Duruşmanın ne zaman başlayacağına dair 2 defa konuştuğumuz mahkeme katibi, duruşmanın geç başlayacağına dair bilgi verdi. Bu sırada duruşmayı takip etmek için bir gazeteci daha geldi. Saat 10.00’da başlaması gereken duruşma, yaklaşık 1 saat 40 dakikalık gecikmeyle başladı. 

Duruşmaya Katılım

Katılan Hantaş ailesinin vekili Av.Mehmet Öner duruşmaya gelmişti. Sanık Kazim Bozkurt, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken avukatı Mustafa Demir ise salonda hazır bulundu. Duruşmayı Hafıza Merkezi dava gözlemcisi ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri  izledi. Salonunda dışında ya da izleyici kısmında duruşma için gelen polis yoktu. 

Duruşmanın Seyri

‘Hangi Gerekçeyle Hangi Delillere Üstünlük Tanındığının Açık Olarak Gerekçeye Yansıtılmadı’

Mahkeme Başkanı, duruşmaya katılanların yoklamasını hızlıca yapıp isimlerini ve ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin bozma ilamını duruşma tutanağına geçirdi. Tamamı okumayan istinaf ilamında, AİHS ve Türkiye yasalarında yer alan yaşam hakkı, polisin silah kullanma yetkisi, meşru savunma ve hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasıyla ilgili hüküm ve kararlara atıfta bulunuldu. Kararda, Recep Hantaş’ın öldürüldüğü olayla ilgili dosyaya yansıyan bilgilere yer verildi. Yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği beraat kararı hükmünün gerekçesinin yeterli olmadığına işaret eden istinaf mahkemesi bozma gerekçesi olarak “..görevli polis memuru olan sanığın, kanun hükmü gereği görevini yerine getirirken maktule yönelik öldürmeye yönelik bir kastının olduğu da sabit olmadığı anlaşılmakla, sanığın eyleminin yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında meşru müdafaa ve kanun hükmü uyarınca görevini yerine getirirken silah kullanma yetkisini usulüne uygun kullanıp kullanmadığı, TCK m. 27/1 kapsamında sınırın aşılması suretiyle sorumlu olup olmadığı, eylemin işleniş özellikleri itibariyle taksirinin bulunup bulunmadığı hususlarının denetime elverişli biçimde gerekçeye yansıtılmaması…

Dosya kapsamındaki kanıtlara göre ulaşılan sonuçların, iddia, savunma, tanık anlatımları ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmeler ile sanığın eylemlerinin ve yüklenen suçun unsurlarının nelerden ibaret olduğunun, hangi gerekçeyle hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılması ve bu şekilde cezanın şahsileştirilmesi gerekirken, açıklanan ilkelere uyulmadan ve yeterli gerekçe gösterilmeden yazılı şekilde hüküm kurulmak suretiyle Anayasa’nın 141. ve 5271 sayılı CMK’nin 34. ve 223., 230. maddelerine aykırı davranılması.” nedenlerine yer verdi. 

Mahkeme başkanının bozma ilamına karşı ilk söz verdiği sanık Kazim Bozkurt,  bozma kararı öncesinde verdiği beyanları tekrar ettiğini söyleyerek,  bozma ilamında yer alan aleyhteki hususları kabul etmediğini belirtti. Sanık müdafii Av. Mustafa Demir ise istinaf mahkemesinin bozma kararına katılmadıklarını ifade ederek, “İstinaf, Yargıtay gibi davranmaya başladı, verdiği kararlar tartışmalıdır.  Aleyhteki hususları kabul etmiyoruz. Beraat kararı talep ediyoruz” dedi. Katılan vekili Av. Mehmet Öner, bozma kararına katıldıklarını, esas hakkındaki mütalaa verildikten sonra beyanda bulunacaklarını söyledi.  

Savcı, Sanığın ‘Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma’ Suçundan Ceza İstedi

İddia makamı, davaya ilişki tevsii tahkikat taleplerinin olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaayı mahkemeye sundu. Savcı, istinaf mahkemesi bozma öncesinde “Olası kastla insan öldürme” suçundan cezalandırılmasını istediği sanık polis hakkında bu kez TCK 85/1 maddesinde düzenlenen “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan ceza istedi. Mütalaada olay günü yaşananları, dava dosyasına gelen raporları ve tanık beyanlarını hatırlattı. Hantaş’ın eyleminin sadece kaçmaya yönelik olduğuna işaret edilen mütalaada, “Bu nedenle sanığın Polis Vazife ve Salahiyet Kanununu ve TCK 24. maddedeki silah kullanma yetkisini aştığı, sanığın ve diğer polis memurlarının dur ihtarında bulundukları, sanığın amacının yakalamaktan ibaret olup öldürmek olmadığı, ancak ateş edilen mesafe, silahtan çıkan merminin etki alanı ve ölenin kaçış güzergâhı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; silah kullanmaya ehil olan sanığın, yeterli dikkat, özen ve basireti gösterememesi nedeniyle taksirle Recep Hantaş’ın ölümüne neden olduğu, sanığın mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi, olay sırasında ölenle sanık arasındaki mesafe nazara alındığında, sanığın eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu, bu nedenle olayda bilinçli taksirle hareket ettiği anlaşılmakla; sanığın TCK’nın 85/1,22/3, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” şeklinde talepte bulundu. 

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz alan sanık Kazim Bozkurt, “Daha önce verdiğim beyanlarım aynen geçerlidir, beraatımı istiyorum” dedi. Avukatı Mustafa Demir de esasa karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Hantaş ailesinin avukatı Mehmet Öner ise, iddia makamının mütalaasına katılmadıklarını belirterek “Bu olay taksirle ölüme sebep olmak değil, kasten öldürmedir. Görüntülere bakıldığında da maktulün ensesinden hedef alınarak uzun namlulu ile vurulduğu açıkça görülüyor. Buna göre de sanığın kasten öldürmekten yargılanması ve cezalandırılması gerekmektedir” diye belirtti. Öner, esasa karşı ayrıntılı beyanda bulunmak için süre talep etti.  

Ara Kararlar

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara vermeksizin kararını açıkladı. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada sanık, sanık müdafi ve katılan vekiline savunmada bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verildi. 

Bir sonraki duruşma 21 Mayıs 2024 günü saat 10.15’te görülecek ve bu duruşmada nihai kararın verilmesi bekleniyor. 

 

Yayınlanma tarihi

6 April 2024

Kategori Listesi

Etiket Listesi