Şahin Öner Davası İzleme Raporu – 29 Kasım 2018

Deniz Tekin – 29 Kasım 2018

Mahkeme:  Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Dosya No:  2017/ 495 Esas

Polis memuru Selahattin Korkmaz’ın 10 Şubat 2013’te Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesinde yapılan bir gösteriye yapılan müdahale sırasında 19 yaşındaki Şahin Öner’i zırhlı araçla ezerek ölümüne sebebiyet vermekten dolayı “kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle  yargılandığı Şahin Öner Davası’nın 5. duruşması 29 Kasım Perşembe günü Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Duruşma Öncesi

Duruşma öncesinde neler yaşandığı gözlenmek amacıyla geldiğim Diyarbakır Adliyesi sakindi. Bir önceki duruşmanın aksine bu sefer adliye bahçesinde polisler ve zırhlı araçlar görülmüyordu. Arama noktalarından geçtikten sonra adliyeye girdim. Ağır ceza mahkemeleri duruşmalarının bulunduğu giriş katın koridoru davaları için gelen yurttaşlarla doluydu. Kalabalık arasından zorlukla ilerleyerek Şahin Öner Davası’nın görüldüğü 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunun önüne geldim. Salonun kapısının önünde bekleyen 4-5 çevik kuvvet polisi, elinde duruşma listesi olan mahkeme mübaşiriyle konuşuyordu. Bir polis ise duruşma listesini inceleyen yurttaşlara soru soruyordu.

Dava 5 Saatlik Gecikmeyle Başladı, 10 Dakika Sürdü

Duruşmanın görülmesine kısa bir süre kala Şahin Öner’in babası Mehmet Şirin Öner ve eniştesi Yılmaz Peker salonun önüne geldi. Ardından yanımıza Öner ailesi avukatı ve İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Abdullah Zeytun geldi. Zeytun, davanın ne zaman başlayacağını öğrenmek için duruşma salonuna giderek mahkeme başkanıyla görüştü. Döndüğünde davaların yoğunluğu ve sanık sayısının fazlalığı gerekçesiyle saat 11:00’da görülmesi gereken Şahin Öner Davası’nın saat 13:30’a ertelendiğini aktardı. Bunun üzerine adliyeden ayrıldım. Dışarıda iki saatlik bir bekleyişin ardından tekrar Diyarbakır Adliyesi’ne geldim. Saat 14:00’da duruşma salonu açıldı. Bir süre sonra Şahin Öner’in babası ve avukatları da tekrar geldi.  Mahkeme kapısında bekleyen mübaşire duruşmanın ne zaman başlayacağını sorduğumda, duruşmanın geç saatlerde alınacağı cevabını aldım. Öner’in babasıyla birlikte adliye koridorundaki banklarda saatlerce süren bekleyişin ardından, duruşmanın başlayacağı haberini aldık.  Duruşma başladığında bizler ve adliyede görevli personel dışında pek fazla kimse kalmamıştı.

Duruşmaya Katılanlar

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi kapısının yanındaki panoya asılan duruşma listesine göre saat 11:00’da başlaması gereken duruşma, saat 16:40’ta başladı. Davaya Şahin Öner’in babası Mehmet Şirin Öner, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Abdullah Zeytun, Av. Gurbet Yavuz, Av. Yusuf Erdoğan, Av. Mehmet Öner katıldı. Ayrıca Mezopotamya Ajansı muhabiri ve Şahin Öner’in eniştesi Yılmaz Peker de duruşmayı izledi. Salonun girişinde ise resmi giyimli bir polis ve mahkeme başkanının koruma polisi vardı. Daha önceki duruşmada SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmayan sanık polis Selahattin Korkmaz bu duruşmaya da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı. Sanık avukatı Av. İbrahim Kaygusuz ise İstanbul Beykoz Adliyesi’nde SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmaya Dair İzlenimler

İlk olarak mahkeme heyeti başkanının değiştiği dikkat çekiyordu. Daha önce görülen duruşmada mahkeme heyetine geçici bir hakim başkanlık ediyordu. Yeni Mahkeme Başkanı Mustafa Tufan, davaya katılanların isimlerini ve dava dosyasına gelen evrakları tutanağa hızlıca geçirdi. Mahkeme Başkanı, sanık polis Selahattin Korkmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle aldığı sağlık raporu ve duruşmaya katılmayacağına dair mazeret dilekçesi ile sanık avukatı Av. Kaygusuz’un davanın esasına ilişkin daha önce hazırlayıp mahkemeye sunduğu savunma dilekçesini tutanağa geçirdi.

Savcı Mütalaasını Tekrar Etti

Davanın esası hakkında mütalaaya ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık polis Korkmaz’ın duruşmaya katılmayacağına ilişkin mazeret dilekçesine karşı bir diyeceklerinin olmadığını söyledi.  Savcı, bir önceki duruşmada,  sanık polis Korkmaz’ın “olası kastla öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis ile cezalandırılması yönündeki mütalaayı aynen tekrar ettiğini belirterek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Katılan Avukatları Sanık Polisin Tutuklanmasını İstedi

Ardından söz verilen Şahin Öner’in babası Mehmet Şirin Öner, davaya ilişkin daha önce verdiği beyanları tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.  Mahkeme Başkanı, katılan vekillerinden tek tek savunma almak yerine, Öner ailesi avukatı ve İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Abdullah Zeytun’un davaya ilişkin taleplerini tutanağa “katılan vekilleri” adıyla geçirdi.  Av. Zeytun önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, “Önceki celse beyan ettiğimiz olay yerinde keşif yapılması hususunda tevsii ve tahkikat taleplerimizi de tekrar ederiz. Mahkeme aksi kanaatte ise sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz,” dedi.

 Mahkeme  Heyeti Karar Değiştirdi, Olay Yerinde Keşif Yapılacak

Davanın esası hakkında savunma yapmak için söz alan sanık avukatı Av. İbrahim Kaygusuz, müvekkilinin geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirterek, mazeretinin kabul edilmesini istedi. Davanın esasına ilişkin savunma yapacağını, savcının davanın esası hakkında verdiği mütalaaya katılmadıklarını söylemesi üzerine sanık avukatı Av. Kaygusuz’un sözünü kesen Mahkeme Başkanı Tufan“Mahkeme olarak biz bir konuda araştırma yapmaya karar verdik. Bu husus araştırıldıktan sonra esas hakkında savunma yaparsınız,” dedi.

Sanık Avukatı Kaygusuz: Olay Trafik Kazasından İbaret

Bunun üzerine sanık avukatı Av. Kaygusuz, davanın usulüne ilişkin savunma yapacağını, mahkemeye verdiği yazılı savunmayı tekrar ettiğini belirterek,  savunmasında şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu bölgesinde çıkan olaylarda birçok vatandaş hayatını kaybettiği gibi birçok güvenlik güçleri de yaşamını yitiriyor. Bundan dolayı üzüntü duyuyoruz. Olayın trafik kazasından ibaret olduğunu düşünüyoruz. Dosyanın kapsamı, tanıklar, olay yeri inceleme raporları ve ATK raporları gözetilerek, bizce olayın taksirle öldürme suçu olarak değerlendirilerek bu suçtan cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Mahkemenizce eksik görülen hususlarda araştırma yapılması hususunda kanaat hasıl olduysa, bu husus konusunda da yazılı beyanlarımızı bildireceğiz.”

Mahkeme Başkanı: Sanık SEGBİS’e Katılmak Zorunda Değil

Ardından Mahkeme Başkanı Tufan duruşmaya ara verilmeksizin ara kararı yazdırdı.  Katılan avukatı Av. Abdullah Zeytun, sanık polis Selahattin Korkmaz’ın bir sonraki duruşmaya katılıp katılmayacağı ilişkin duruşma tutanağına bir şey yazılmamasına itiraz etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Tufan, sanık Korkmaz’ın  SEGBİS ile hazır edilmesi  ilişkin olarak “Öyle bir usul yok. SEGBİS’e katılmak zorunda değil. Bir daha SEGBİS ile bağlanmayacağız. Gelecekse Diyarbakır’daki duruşmaya gelsin,” dedi. Ardından Mahkeme Başkanı Tufan sanık avukatı Av. Kaygusuz’a, sanık Korkmaz’ın Diyarbakır’da görülecek duruşmaya katılıp katılmayacağını sordu ve sanık Korkmaz’ın  Şubat ayında yapılacak olay yeri keşfine katılması konusunda avukatına ihtarda bulunarak, bunu mahkeme tutanağına geçirdi.

Öte yandan, Mahkeme Heyeti,  sanığın tutuklanması  yönündeki talebi değerlendirmedi.

Ara Kararlar

Toplam 10 dakika süren duruşmada alınan kararlar şöyle:

  • Suça konu olayın gerçekleştiği yerde tüm sanıklar ve tanığın katılımı ile 08 Şubat 2019 günü saat 19:00’da adliyeden hareket edilmek suretiyle keşif icrasına, keşifte alanında uzman resen seçilecek bilirkişinin hazır edilmesi ve olay yerinde dinlenmesi gereken tüm tanıkların olay yerinde hazır edilmesi için ilgili kolluğa yazı yazılmasına,
  • Yapılacak olan keşif tarih ve saatinin ilgili kolluk birimine bildirilerek söz konusu keşif mahallinde geniş güvenlik önlemi alınması için ilgili kolluğa yazı yazılmasına,
  • Yapılacak keşif sonrası keşif tutanağı düzenlenip bilirkişi raporu dosyaya sunulduğunda sanığın eyleminin taksirle öldürme suçunu oluşturması ihtimaline binaen soruşturma aşamasında alınan ancak hüküm için yeterli görünmeyen bilirkişi heyeti dışında alanında uzman İTÜ Trafik Kürsüsünden bilirkişi raporu aldırılmak üzere talimat yazılmasına
  • Sanığın keşif mahallinde keşif tarih ve saatinde hazır olması hususunda müdafine ihtarda bulunulmasına (ihtarda bulunuldu)
  • Bu nedenle yargılamanın ara günlerinin dolu olması nedeniyle gözetilerek 14 Mart 2019 günü saat 09:00’a bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Yayınlanma tarihi

30 November 2018

Kategori Listesi