Etiket: soruşturma

Gizli Adalet(sizlik) / Saniye Karakaş

SANİYE KARAKAŞ Devletlerin, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan insan hakları ve özgürlüklerine yönelik suçların soruşturulması ve cezalandırılması konusundaki başarısızlığı cezasızlığın temelini oluşturur. Uluslararası insan hakları sözleşmeleri uyarınca devletler, ister resmi güvenlik güçleri ister özel kişiler tarafından işlenmiş suçlar olsun, bu suçlardan sorumlu olanların belirlenip cezalandırılması konusunda sonuca götürebilecek nitelikte etkili […]

Yayınlanma tarihi

9 October 2013

Kategori Listesi

Etiket Listesi