Vartinis (Altınova) Katliamı Davası İzleme Raporu – 19 Ocak 2023

Ozan Devrim Yay – 19 Ocak 2023

Mahkeme: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Esas No: 2021/80

3 Ekim 1993 tarihinde Muş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis (Altınova) beldesinde “yasa dışı örgüte yardım ve yataklık” ettikleri iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucunda aynı aileden 9 kişinin yakılarak yaşamını yitirmesi ile ilgili Muş’ta açılıp güvenlik gerekçesiyle Kırıkkale’ye nakledilen davada Bülent Karaoğlu hakkında verilen beraat kararının Yargıtay temyiz incelemesi ile 2021 yılında bozulması sonucu Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlamıştı. Davanın 21 Eylül 2021’de görülen ilk duruşmasında sanık Bülent Karaoğlu için tutuklama kararı çıkmıştı. Ancak sonraki sekiz duruşmada yakalama kararının halen infaz edilmediği görülmüştü. Takip eden duruşmalarda sanığın daha etkin aranmasına ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik talepler 22 Eylül 2022 tarihindeki sekizinci duruşmaya dek reddedilmişti. 22 Eylül 2022 tarihindeki sekizinci duruşmada heyet değişmiş, yeni heyet başkanı kırmızı bülten kararı konusunda farklı bir görüşü olduğunu belirtmiş ve 20 Ekim 2022 tarihinde görülen bir sonraki duruşmada kırmızı bülten çıkarılması kararı vererek süreci başlatmıştı. 8 Aralık 2022’deki duruşmada mahkeme tarafından kırmızı bülten için tüm hazırlıkların yapılıp gönderildiği, Adalet Bakanlığından sonuç beklendiği bilgisi verilmişti. Süreçte yeni gelinen nokta nedeniyle mahkeme heyeti duruşmaları daha sık  aralıklarla yapmaya başlamış ve bir sonraki duruşmayı yakın sayılabilecek bir tarihe ertelemişti. Davanın Yargıtay bozma kararı sonrası 11. duruşması 19 Ocak 2022 günü görüldü.

Duruşma Öncesi

Duruşmanın yapılacağı saat olan 09:30’dan 25 dakika önce bekleme alanında hazırdık. O saat itibariyle boş olan bekleme alanına saat 09:10’da iki polis memuru geldi. Bir süre sonra katılanlardan Aysel Öğüt, Abdullah Öğüt ve iki yakını bekleme alanında geldi.

Duruşma saati olarak bildirilen saat 09:30’da bekleme alanına sivil giyimli bir kişi daha geldi. Önceki duruşmayı da izleyen ve o duruşmada kendisini “davayı izleyen sivil bir vatandaş” olarak tanıtan bu kişinin, izlediği başka bir duruşma sonrasında yanındaki diğer iki kişiyle birlikte mahkeme heyetinin yanına giderek iletişim kurduğu ve kendisini jandarma mensubu olarak tanıttığı bilgisine ulaştık. Bu kişi bu duruşmada taraflardan ya da izleyenlerden hiçbiri ile iletişim kurmadı.

Duruşmayı izlemek için Kırıkkale Barosu’ndan bir avukat da tam duruşma saatinde geldi. Duruşmayı izleyenler arasında Hafıza Merkezi ve Yaşam Bellek Özgürlük Derneği temsilcileri, katılanların bir yakını ve yukarıda bahsi geçen sivil giyimli kişi dışında bir örgütten ya da basından kimse bulunmuyordu.

Saat 09:40’ta duruşma için çağrı yapıldı. 

Duruşma Salonunun Görünümü ve Duruşmaya Katılım

Duruşma Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görüldü. Duruşma salonuna girişte herhangi bir engelleme ile karşılaşmadık.

Katılanların avukatlarından Av. Kadir Karaçelik ve Av. Fuat Özgül’ün SEGBİS ile katılma talebinde bulundukları görüldü. Katılanlar Aysel Öğüt ve Abdullah Öğüt sanık bölümünde, izleyiciler izleyici bölümünde duruşmayı izledi.

SEGBİS sisteminde teknik bir sorun yoktu. Başta var olan bir elektronik gürültü kısa süre sonra kesildi. Konuşmalar net bir şekilde anlaşılıyordu.

Hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı halde karar infaz edilmediği için, davadaki tek sanık olan Bülent Karaoğlu duruşmaya katılmadı. Sanık müdafileri de mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcısının değiştiği görüldü.

Duruşma salonunda polis memuru yoktu.

Duruşmaya Dair

Duruşma salonuna girdiğimizde mahkeme heyeti salonda hazırdı. Vekillerin ve izleyicilerin yerlerini almasıyla heyet başkanı duruşmaya başladı.

Sanık Bülent Karaoğlu’nun tutuklanmasına yönelik çıkarılan yakalama emrinin halen infaz edilmediği görüldü.

Duruşmanın başında, heyet başkanı, daha önceki duruşmada da bahsettiği üzere kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakların mahkeme tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildiği, bir önceki duruşma sırasında henüz Adalet Bakanlığında olan belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesine gönderildiği, bu aşamada Emniyet Genel Müdürlüğünün süreci tamamlamasının beklendiği bilgisini verdi.

SEGBİS ile Muş’ta hazır bulunan katılanlar vekili Av. Kadir Karaçelik söz aldı: “Kırmızı bülten ile ilgili eksik hususların giderilmesini istiyoruz. Dava zamanaşımı süresi de göz önünde bulundurularak Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesine müzekkere yazılarak ivedi iş olduğunun iletilmesini talep ediyoruz”.

Katılanlardan Aysel Öğüt söz aldı: “Ailemi öldüren bu kişinin tutuklanmasını istiyorum. Avukatımın beyanına katılıyorum.”

Katılanlardan Abdullah Öğüt söz aldı: “Duruşmalara katılmak için 1000 km yol geliyoruz, yol yorgunu oluyoruz. 30 yıl oluyor. Zamanaşımı dolmadan adalet yerine gelmezse mutlu olmayacağız. Hem devlet hem yargı her şeyin farkındaydı, failler belliydi. … Ben imam hatibim, ne yaşadığımı biliyorum. Olay herkesin gözünün önünde gerçekleşti. … Bülent Karaoğlu olaydan on gün önce köy kahvesinde otururken evin yanından zafer işareti yapıldığını gördüğünü ve yapanın aileden olduğunu iddia etmiş. Sonrasında çok kişiye sordurmuş, hepsi ailenin terörle ilgisi olmadığını söylemişler. Olaydan 2-3 hafta sonra etrafındakilere ‘Ben ne yaptım’ demiş.

Heyet başkanı “Yakalandığında sorarız” diyerek yanıtladı.

Daha sonra ara kararlar yazdırıldı. Ara kararların yazdırılması sırasında katılanlar vekili Av. Fuat Özgül’ün de Muş’tan SEGBİS ile hazır olduğu görülünce kendisine söz verildi.

Söz alan Av. Fuat Özgül, “Bülent Karaoğlu’nun yakalanmasına yönelik olarak sıkı bir şekilde aranması için müzekkere yazılmasını istiyoruz. İstendiği takdirde yakalanacaktır. Sanığın yakalanamamasında Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinin de çok payı oldu. En azından bundan sonra gerekenin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Ara Kararlar

1) Sanık hakkında çıkartılan Kırmızı Bülten sonucunun beklenilmesine,

2) Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sanık hakkında Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen kırmızı bülten çıkartılmasına yönelik talepname akıbetinin sorulmasına, yazılacak müzekkereye dava zaman aşımının dikkate alındığında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının aciliyet arz ettiği hususunun belirtilmesine,

3) Katılan Adem Öğüt vekili Av. Nur Mehmet Dönmez’in mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatinin UYAP’tan öğrenilmesine,

4) Sanık müdafii Av. Fahrettin Piyade’nin mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatinin UYAP’tan öğrenilmesine,

5) Katılan Aysel Öğüt vekili Av. Hüseyin Doğatekin’in mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatinin UYAP’tan öğrenilmesine

6) Katılan vekillerinin bir sonraki celse SEGBİS ile hazır edilmeleri yönünde talimat mahkemesine yeni duruşma gün ve saatinin müzekkere ile bildirilmesine,

7) Bu nedenle duruşmanın 2 Mart 2023 günü saat 14:00’a bırakılmasına

oy birliğiyle karar verildi.

Sadece sekiz dakika süren duruşma saat 09:48’de sona erdi.

Yayınlanma tarihi

1 February 2023

Kategori Listesi

Etiket Listesi