Vartinis (Altınova) Katliamı Davası İzleme Raporu – 2, 30 Mart ve 2 Mayıs 2023

Ozan Devrim Yay – 2 Mart, 30 Mart ve 2 Mayıs 2023

Mahkeme: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Esas No: 2021/80

3 Ekim 1993 tarihinde Muş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis (Altınova) beldesinde “yasa dışı örgüte yardım ve yataklık” ettikleri iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucunda aynı aileden 9 kişinin yakılarak yaşamını yitirmesi ile ilgili Muş’ta açılıp güvenlik gerekçesiyle Kırıkkale’ye nakledilen davada Bülent Karaoğlu hakkında verilen beraat kararının Yargıtay temyiz incelemesi ile 2021 yılında bozulması sonucu Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlamıştı. Davanın 21 Eylül 2021’de görülen ilk duruşmasında sanık Bülent Karaoğlu için tutuklama kararı çıkmıştı. Ancak sonraki duruşmalarda yakalama kararının halen infaz edilmediği görülmüştü. Katılanların ve vekillerinin, sanığın daha etkin aranması için kırımızı bülten çıkarılmasın dair talepleri uzun süre reddedilmiş, davanın sekizinci duruşmasında heyetin değişmesiyle ve bir sonraki duruşmada kırmızı bülten çıkarılması kararıyla süreç başlamıştı. 19 Ocak 2023 tarihindeki 11. duruşma itibariyle kırmızı bülten için Emniyet Müdürlüğünden yanıt beklenmekteydi. 2 Mart 2023 tarihinde 12. duruşma, 30 Mart 2023 tarihinde 13. duruşma ve 2 Mayıs 2023 tarihinde 14. duruşma görüldü.


2 Mart 2023 Tarihli 12. Duruşma

Duruşma Öncesi

Duruşmanın yapılacağı saat olan 14:00’dan 20 dakika önce bekleme alanında hazırdık. Bekleme alanında davanın taraflardan kimse ya da emniyet görevlisi yoktu. Diğer duruşmaların tarafı olan kişiler vardı.

Duruşmayı izlemek için Hafıza Merkezi ve Yaşam Bellek Özgürlük adına gelen izleyici dışında bir izleyici ya da gazeteci yoktu.

Saat 14:11’de duruşma için çağrı yapıldı.

Duruşma Salonunun Görünümü ve Duruşmaya Katılım

Duruşma Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görüldü ve salona girişte herhangi bir engelleme ile karşılaşmadık.

Duruşma salonuna daha önce girmiş olan -avukat ya da stajyer avukat oldukları değerlendirilebilecek- iki izleyici daha vardı. Bu kişiler duruşma bittikten sonra da salonda kaldılar. Salonda polis memuru yoktu.

Duruşmaya Dair

Duruşma salonuna girdiğimizde duruşma başlamış hatta ara karar verme aşamasına geçilmişti.

Katılan vekillerinden Av. Kadir Karaçelik ve Av. Fuat Özgül, Muş’tan SEGBİS sistemi ile katılmışlardı.

İzleyici alanına yerleştiğimizde heyet başkanı ve Av. Kadir Karaçelik bir sonraki duruşma tarihini belirlemeye çalışıyordu.

Duruşma tutanağından öğrendiğimize göre kırmızı bülten çıkarma süreci sonlandırılıp bülten çıkarılmış ve bir örneği Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilip dosyaya konmuştu.

Yine duruşma tutanağına göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bülent Karaoğlan’ın tahmini adreslerinde tespitlerde bulunulduğunun ancak yakalanamadığının bildirildiği görüldü.

Ara Kararlar

1-Sanık hakkında çıkartılan kırmızı bülten sonucunun beklenilmesine,

2-Katılan vekillerinin bir sonraki celse SEGBİS ile hazır edilmeleri yönünde talimat mahkemesine yeni duruşma gün ve saatinin müzekkere ile bildirilmesine,

3-Sanık müdafinin be katılan vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatinin UYAP üzerinden öğrenilmesine,

Bir sonraki duruşma 30 Mart 2023 günü saat 15:00’a bırakıldı.

Bizim izleyebildiğimiz kısmı sadece 1 dakika süren duruşma saat 14:12’de sona erdi.


30 Mart 2023 Tarihli 13. Duruşma

Duruşma Öncesi

Duruşmanın yapılacağı saat olan 15:00’dan 40 dakika önce bekleme alanında hazırdık. Bekleme alanında katılanlardan Nurullah Öğüt beklemekteydi. Çevik Kuvvetten iki polis memuru da bekleme alanındaydı. Daha önceki duruşmalarda kendisini istihbarat elemanı olarak tanıtan kişi de duruşmanın planlanmış saati olan 15:00’te bekleme alanına geldi.

Duruşmayı izlemek için Hafıza Merkezi ve Yaşam Bellek Özgürlük Derneği adına gelen izleyici dışında bir izleyici ya da gazeteci yoktu.

Saat 15:12’de duruşma için çağrı yapıldı.

Duruşma Salonunun Görünümü ve Duruşmaya Katılım

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonuna girişte herhangi bir engelleme ile karşılaşmadık.

Salonda yukarıda belirtilenler dışında izleyici yoktu. İstihbarat elemanı olduğunu söyleyen kişi bu kez duruşma salonuna girmedi. Duruşma salonunda başka polis memuru yoktu.

Duruşmaya Dair

Duruşma salonuna girdiğimizde heyet yerini almıştı.

Katılan vekillerinden Av. Fuat Özgül, Muş’tan SEGBİS sistemi ile hazırdı.

Av. Fuat Özgül, sanığın sıkı bir şekilde aranması için yetkili mercilere yazı yazılmasını, ilişkide bulunduğu kişiler üzerinden arama yapılmasını talep ederek, zaman aşımı riskine tekrar vurgu yaptı.

Başkan bu talepleri tekrarlayıp tutanağa geçirtti.

Bir sonraki duruşma tarihi ve diğer ara kararları yazdırmaya başlamışken katılanlardan Nurullah Öğüt’ün salonda olduğu bilgisini alınca başkan sözü Nurullah Öğüt’e verdi. Söz verirken, sanık yakalanmadığı için yapılacak yeni bir şey olmadığını ifade etti.

Nurullah Öğüt ifadesinde şunları söyledi:

“Bundan önce on duruşma yapıldı. Hakimler/savcılar masada sabahtan akşama oturup sanığı sorguladılar. Onların enerjisi de boşa çıkmasın.”

“Bülent Karaoğlu’nun kamu görevlilerini de tehdit ettiğini anlatmıştım. Bu görevliler kendi aralarında konuşurken ‘Bir gün adalet gelirse Bülent Karaoğlu yargılanır’ diyordu.”

“Savcı Bülent Karaoğlu’nu ifadeye çağırdığında Bülent Karaoğlu onu da tehdit etti. Yaptıklarıyla kamu düzenini bozdu.”

“Emekli olduğu anda sanığın maaşına el konmasını talep ediyorum.”

“Onun görevi sırasında insanlar kaybedildi, herkese kan kusturdu. 2006’da müfettişler geldiğinde muhtar olayla ilgili ‘Ben terörist görmedim, askeri gördüm” diye ifade verdiği için Bülent Karaoğlu’nun kafasına silah dayayarak kendisini tehdit ettiğini bize anlattı.”

“Emekli olana kadar zamanaşımının durdurulmasını istiyorum.”

“Bir duruşmada hâkimin ‘Neden yaktın?’ diye sorması üzerine Bülent Karaoğlu ‘Ben astsubayken özel görevlendirmeyle yüzbaşı yapıldım emrime 450 asker verildi’ dedi.”

“Mustafa Uçar’ın çatışmada öldürüldüğü de doğru değil. Mustafa Uçar’ı da o öldürdü. 30 yıldır kimsenin konuşmasına izin vermedi.”

“Emekli yarbay Şefik Ünal’la da görüştüm. Dedi ki ‘O zamanlar 21 yaşında bir astsubaydım, komutan ne derse yapmak zorundaydık. Yerli halkın yerinde olsam dağa çıkardım, dağa çıkanlara hak veriyorum.’”

“Bülent Karaoğlu orada iken Türkiye Cumhuriyeti yoktu. On yıla yakın kendi düzenini kurdu. FETÖ ile irtibatlı olduğundan da şüpheleniyorum. Onu koruyan ve duruşmalara da gelen polisler FETÖ’den tutuklandılar.”

“Sanığı korumak için davayı bilinçli bir şekilde Muş’tan buraya getirdiler.”

“Hanifi Akyıldız üsteğmendi. Tanıkları tek tek alıp Bülent Karaoğlu’na götürürdü, o da onların başına silah dayadı. Bilinçli olarak zulmetti. Yaşlı gazi demeden insanları evden çıkartıp ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dedirtir, zulmederdi. TSK’da üst kademedeki çoğu insan bu olanları biliyor. Sanığa ceza verilmelidir.”

“Varto’daki bir vadide ‘çatışma oldu, asker şehit oldu’ dedirtti. Onda da sorumlu olan Bülent Karaoğlu imiş. Başka bir köye 3000’den fazla asker getirip “örgütten olmasa bile fark etmez, Kürtler sonuçta” deyip dövdürdü.

“Hüseyin Uğurlu’ya herkesin gözü önünde işkence etti. Cesedi hala bulunamadı. Oğlu yıllarca babasının cesedini aradı, hala da arıyor.”

“Böğürdelen köyünü de o yaktı, gözümüzle gördük. Köy halkının kıyafetlerini ateşe attı. İmam anlattı; kendisinin ve oğlunun ceketlerini yaktılar, Kuran ve hadis kitaplarını da yaktılar. Köyü tamamen boşaltmışlar, öldürmekten beter darp etmişler.”

“30 yıl zamanaşımı denmesini kabul edemiyorum. Bülent Karaoğlu orada görevdeyken hiçbir işlem yapılmasına izin vermedi. Savcı dahil herkesi tehdit etti.”

Bu noktada Mahkeme Başkanı araya girerek “Geçmişte kanuna uyulmadığı için bugünlere gelinmiş. Ancak bildiğim kadarıyla bizim dosya sadece Altınova ile ilgili, birleştirilmiş başka dosya yoksa inceleyemeyiz. Ancak bilin ki o devirler geçti, bugün bu tür şeylere izin verilmez.”

Nurullah Öğüt ifadesine devam ederek şunları söyledi:

“Kendisi ve askerleri terörist kıyafeti giyerek köylere giderdi. Bir gün yine terörist kıyafetleri giymişken bir minibüsçüye kendilerini belli bir bölgeye götürmesini söyledi. Minibüsçü reddedince tehdit ederek ve iki katı fiyat vererek götürttü. Bir gün sonra minibüsçüyü çağırıp ‘Teröriste yardım ettin, elimde fotoğrafın var’ deyip rüşvet aldı.”

“Belediye başkanı 6 ay köye giremedi. Ancak Bülent Karaoğlu’na araç hediye ettikten sonra köye girebildi.”

Mahkeme başkanı: “Bulacağız inşallah ama senin ne dediğin değil, kanunun ne dediği önemli. Zamanında kanunu gereği yapılmamış, şimdi yapmaya çalışıyoruz.” (Mahkeme başkanı “sen” diyerek konuşuyor ama “Nurullah Bey” diye hitap ediyordu.)

Nurullah Öğüt: “Sanık zaten 7 kere duruşmalara geldi. Diyecek bir şeyi kalmadı. Cezasının verilip adresine yollanmasını istiyorum.”

Mahkeme başkanı: “Bulup getirmeden karar veremeyiz. Kanun böyle emrediyor.”

Daha sonra ara kararlar açıklandı.

Ara Kararlar

1-Sanık hakkında çıkartılan kırmızı bülten sonucunun beklenilmesine,

2-Katılan vekillerinin bir sonraki celse SEGBİS ile hazır edilmeleri yönünde talimat mahkemesine yeni duruşma gün ve saatinin müzekkere ile bildirilmesine,

3-Sanık müdafi ve katılan vekilinin mazeretinin kabulüne duruşma gün ve saatini UYAP’dan öğrenmesine,

4-Sanık hakkında çıkartılan yakalama emrinin dosyanın zaman aşımı süresinin de yaklaştığı nazara alınarak gerektiğinde sanık yakınlarıyla da irtibat kurulmak suretiyle de biran evvel infazının temini için kolluk birimlerine akıbet yazısı sorulmasına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 02 Mayıs 2023 günü saat 15:30’a bırakıldı. Duruşma saat 15:33’te sona erdi.


2 Mayıs 2023 Tarihli 14. Duruşma

Duruşma Öncesi

Duruşmanın yapılacağı saat olan 15:30’dan 25 dakika önce bekleme alanında hazırdık. Bekleme alanında davanın taraflardan kimse ya da emniyet görevlisi yoktu. Diğer duruşmaların tarafı olan kişiler vardı. İlerleyen dakikalarda dört çevik kuvvet polis memuru bekleme alanına geldi.

Duruşmayı izlemek için Hafıza Merkezi, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği ve Ankara 78’liler Girişimi adına gelen izleyiciler vardı. İzleme için gelen gazeteci yoktu.

Saat 16:01’de duruşma için çağrı yapıldı.

Duruşma Salonunun Görünümü ve Duruşmaya Katılım

Duruşma Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görüldü. Duruşma salonuna girişte herhangi bir engelleme ile karşılaşmadık.

Başka bir davanın duruşması için bekleyen 3 kişi de salonda izleyici bölümündeydi. Duruşma salonunda polis memuru yoktu.

Duruşmaya Dair

Duruşma salonuna girdiğimizde duruşma başlamış, ara karar verme aşamasına geçilmişti.

Katılan vekillerinden Av. Kadir Karaçelik ve Av. Fuat Özgül Muş’tan SEGBİS sistemi ile katılmışlardı.

İzleyici alanına yerleştiğimizde heyet başkanı ve Av. Kadir Karaçelik bir sonraki duruşma tarihini belirlemeye çalışıyordu.

Duruşma tutanağından öğrendiğimize göre Süleymaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünün cevabi yazıları ile sanık hakkındaki yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

Ara Kararlar

1-Sanık hakkında çıkartılan kırmızı bülten sonucunun beklenilmesine,

2-Katılan vekillerinin bir sonraki celse SEGBİS ile hazır edilmeleri yönünde talimat mahkemesine yeni duruşma gün ve saatinin müzekkere ile bildirilmesine,

3- Sanık müdafi ve katılan vekilinin mazeretinin kabulüne, duruşma gün ve saatini UYAP’dan öğrenmesine karar verildi.

İzleyicilerden birinin “Bir insan hakları örgütü adına davayı izlemeye geldim, salona girdiğimizde ara karar yazılıyordu. Duruşmada gündeme gelen başka bir konu var mıydı?” sorusu üzerine, duruşma bitmiş olmasına karşın bilgilendirme yaparak, sanığın henüz yakalanmadığı ve kırmızı bülten sonucunun beklendiği bilgisini verdi.

Bizim izleyebildiğimiz kısmı sadece 1 dakika süren duruşma saat 16:02’de sona erdi.

Bir sonraki duruşma 07 Haziran 2023 günü saat 15:30’da yapılacak.

Yayınlanma tarihi

9 May 2023

Kategori Listesi