Yüksekova (Nezir Tekçi) Davası İzleme Raporu – 25 Aralık 2023

Ozan Devrim Yay – 25 Aralık 2023

Mahkeme: Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Dosya: 2023/283

Çobanlık yapan Nezir Tekçi’den, 28 Nisan 1995’te Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı Ölçek mezrasında askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamaması üzerine Yüksekova’da 2011 yılında açılan ve güvenlik gerekçesiyle Eskişehir’e nakledilen davada 2015 yılında sanıklar Ali Osman Akın ve Kemal Alkan hakkında ‘’canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile kasten öldürme’’ suçlamalarından beraat kararı verilmişti. 2018 yılında Yargıtay tarafından onanan beraat kararı hakkında Tekçi Ailesi’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru sonucunda yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi üzerine Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşması 17 Temmuz 2023 günü görülmüştü. İlk duruşmaya katılan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve sonraki duruşmalardan bağışık bırakılmalarına karar verilmiş, tutuklama talepleri reddedilmişti. Nezir Tekçi’nin kardeşi Lokman Tekçi ikinci duruşmaya katılarak davaya taraf olarak katılmayı talep etmiş, talebi kabul edilmişti. Davanın üçüncü duruşması 25 Aralık 2025 günü görüldü.

Duruşma Öncesi

Duruşmanın planlanmış saati olan 14:00’dan 15 dakika önce hazır bulunduğumuz mahkeme bekleme alanında sivil toplum örgütlerinden ve siyasi partilerden izleyiciler hazır bulunmaktaydı. Davayı izlemeye gelenler arasında Hafıza Merkezi, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eskişehir İl Örgütünden temsilciler vardı. Sanık avukatları, duruşma saatine 10 dakika kala gelerek doğrudan duruşma salonunda yerlerini aldı. Bekleme alanında 8 çevik kuvvet polis memuru bulunmaktaydı. Katılanlar ve vekillerinden duruşmaya gelen olmadı. Öncesinde başka duruşma olmadığı için biz de duruşma saatinden önce duruşma salonuna girerek izleyici bölümüne yerleştik.

Duruşma Salonunun Görünümü

Adliyeye ve duruşma salonuna girişte herhangi bir engelle karşılaşılmadı. Duruşma öncesinde hazırlık yapan memurlardan birinin salonda sigara içtiği görüldü.

Sanık avukatları kendilerine ayrılan masada hazır bekliyordu. Katılanlar, vekilleri ve sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşma öncesinde bekleme alanında bulunan çevik kuvvet memurları da duruşma saatinde salona girerek izleyici bölümünde, bir kısmı hemen arkamızda olacak şekilde dağınık olarak yerleştiler. İzleyici bölümünde kim olduğunu bilmediğimiz başka 3 sivil kişi ile en arkada çocuk yaşta ya da genç iki kişi daha bulunmaktaydı.

SEGBİS için hazırlık yapıldığı gözlendi. Saat 14:00’da savcı, 14:02’de mahkeme heyetinin bir üyesi ve 14:06’da mahkeme heyeti başkanı, 14:09’da diğer heyet üyesi yerlerini aldılar.

Duruşmaya Dair

Heyet değişikliği olduğu gözlendi.

Bir süre önündeki ekrana bakarak bazı notlar alan Heyet Başkanı, saat 14:13’te SEGBİS kaydını başlatarak duruşmayı açtı.

Duruşmaya, sanık Kemal Alkan’ın müdafii Av. Namık Öztürk ve sanık Ali Osman Akın’ın müdafii Av. Yurdakan Yıldızkatıldı.

İlk olarak söz alan sanık avukatı Av. Namık Öztürk: “AYM’nin bozma kararının gerekçesi olan hususlar tamamlanmıştır. Mehmet Emin Yurdakul ve Yunus Bolat’ın tanık ifadeleri alınmıştır. Adli Tıp Kurumu raporları getirilmiştir. Beraat kararının üstüne sanıklar aleyhine yeni deliller yoktur. Sadece birkaç tanık ifadesi kalmıştır. Bize göre dosya tekemmül etmiştir. Müvekkilim üzerindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ederim” dedi.

Sanık avukatı ‘Yunus Bolat’ın ifadesinin alınmış olduğu’na dair beyanda bulunmuş olmakla birlikte duruşmadan sonra duruşma tutanağında görebildiğimiz kadarıyla ‘Tanık Yunus Bolat hakkındaki … talimat evrakının bila ikmal iade edildiği görüldü’  ifadesi yer almaktaydı.

İkinci olarak söz alana Av. Yurdakan Yıldız: “Meslektaşımın beyanlarına katılıyorum. Eksik hususların tamamlanmasını talep ediyoruz. Bu davanın yeniden görülmesine neden olacak şekilde yanlış rapor hazırlayan Anayasa Mahkemesi raportörü için suç duyurusunda bulunmuştuk. Olmadığını söylediği tanık ifadeleri ve olmadığını söylediği Adli Tıp Kurumu raporları eski dosyada da mevcuttu. Raportör görevini kötüye kullanmıştır” dedi.

Mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi. Cumhuriyet Savcısı çok düşük bir ses tonuyla konuştuğu için mütalaasındaki diğer hususlar anlaşılmadı.

Saat 14:16’da duruşmaya ara verildi ve salon boşaltıldı. 14:22’de ara kararların okunması için salona çağırıldık.

Ara Kararlar

  1. Sanıklar Ali Osman Akın ve Kemal Alkan hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağına yönelik adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin taleplerin reddine,
  2. Tanıklarla ilgili işlemlerin devamına,
  3. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı Zamanaşımı Bürosunun 2011/2112 soruşturma sayılı dosyasının eksiksiz ve okunaklı bir biçimde UYAP üzerinden ve aslı gibidir yapılmış onayı bir suretinin fiziken mahkemeye gönderilmesinin istenmesine,
  4. Tanık işlemlerinden sonra keşif hususunun bilahare değerlendirilmesine,
  5. Duruşmanın 8 Mart 2024 günü saat 14:00’a bırakılmasına karar verildi.

Duruşma saat 14:24’te son erdi.

Yayınlanma tarihi

7 January 2024

Kategori Listesi

Etiket Listesi