Arşiv

Devam Eden Bir Suç Olarak Zorla Kaybedilme Suçu: Şili Örneği / Onur Bakıner

ONUR BAKINER Hukuk sisteminin sıkıcı, tekdüze ve mevcut adaletsizlikleri yeniden üreten bir alan olduğu düşünülebilir. Özellikle sistematik insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkelerde hukuk ve hukukçuların, ihlalleri engellemek veya cezalandırmak bir yana, çoğu zaman bu ihlalleri meşrulaştırdığı görülmüştür. Olağanüstü hal, cezasızlık ve hukuki keyfilik, insan hakları ihlalleri sürecinde sıklıkla gözlemlenen durumlardır. […]

Yayınlanma tarihi

26 August 2014

Kategori Listesi