Arşiv

İnsan Hakları Mücadelesinin Evrimi: Şili Örneği / Onur Bakıner

ONUR BAKINER Kayıp yakınları, dünyanın her yerinde insan hakları ve adalet mücadelesinin en ön saflarında yer almıştır. Ülkemizde Cumartesi Anneleri başta olmak üzere birçok topluluk, gözaltında yaşanan kayıpların ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, sorumluların cezalandırılması ve kayıp yakınlarının maddi ve manevi zararlarının hiç değilse bir ölçüde tazmin edilmesi amacıyla uzun […]

Yayınlanma tarihi

16 December 2014

Kategori Listesi

Etiket Listesi

Onarıcı Adalet ve Tazminat / Onur Bakıner

ONUR BAKINER Gözaltında kayıplar konusu elbette ki her şeyden önce ceza hukukunun ve dolayısıyla cezalandırıcı adaletin alanına giriyor. Ancak günümüzde giderek yaygınlaşan bir görüş, mağdurların, mağdur yakınlarının ve hatta toplumun genelinin yaşadığı maddi ve manevi zararın tazminini savunuyor. Onarıcı adalet olarak adlandırılan bu anlayış, cezalandırıcı adaletin yerini tutmaktan ziyade onu […]

Yayınlanma tarihi

19 November 2014

Kategori Listesi

Etiket Listesi

İstatistik ve İnsan Hakları / Onur Bakıner

ONUR BAKINER İnsan hakları mücadelesinin hukuki, sosyal ve siyasi boyutlarını tartışmayı sürdürüyoruz. Bu yazımda istatistiksel bir tekniğin bu mücadeledeki rolünden bahsedeceğim. Bilim insanlarının, hele hele istatistik gibi sayısal bir teknikle uğraşanların insan haklarına olan ilgisi tuhaf gelebilir. Ancak cinayet ve zorla kaybedilme suçları karşısında hakikat ve adalet arayanlar için son […]

Yayınlanma tarihi

10 November 2014

Kategori Listesi

Etiket Listesi

İnsan Hakları Anıtları ve Toplumsal Hafıza: Villa Grimaldi Örneği / Onur Bakıner

ONUR BAKINER Daha önceki yazılarımda geçmişle yüzleşme ve hukuk ilişkisine vurgu yapmıştım. Elbette ki zorla kaybedilmeler ve diğer insan hakları ihlalleri sadece ceza hukukunun konusu değil; ihlaller sonucu ölen veya travmatik deneyimler yaşayan insanları anmak, hem bu kişilerin itibarını iade etmek için zorunlu hem de toplumsal hafızanın gelecek kuşaklara aktarılması […]

Yayınlanma tarihi

26 September 2014

Kategori Listesi

Pinochet Davasından Bugüne Evrensel Yargılama Yetkisi / Onur Bakıner

ONUR BAKINER Geçen yazımda, zorla kaybedilme suçunun kovuşturulmasını talep eden Şilili savcıların ortaya attığı yaratıcı bir hukuki argümandan bahsetmiştim. Bu yazımda, önceki yazıda değindiğim ama ayrıntılı olarak ele almadığım bir hukuki tartışmadan söz edeceğim. Evrensel yargılama yetkisi, özellikle Şili diktatörü Augusto Pinochet’nin İngiltere’de tutuklandığı dönemde gündeme geldi. Yargılama yetkisini ulusal […]

Yayınlanma tarihi

15 September 2014

Kategori Listesi