Yüksekova (Nezir Tekçi) Davası

Çobanlık yapan Nezir Tekçi’den 28 Nisan 1995’te Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı Ölçek mezrasında askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamadı. Babası Halit Tekçi’nin başvurusu üzerine 1997 yılında askeri savcılık tarafından başlatılan soruşturmada kısa sürede takipsizlik kararı verildi. 2010 yılında zorunlu askerlik yaptığı sırada Nezir Tekçi’nin öldürüldüğünü gördüğünü söyleyen Yunus Şahin’in yaptığı tanıklık soruşturmanın yeniden başlatılmasına yol açtı. Soruşturma sonucu emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan hakkında ‘’canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile kasten öldürme’’ suçlamalarıyla Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilen davada, savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasında şüpheden uzak ve kanaat uyandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle sanıkların beraatlarına karar verilmesini talep etti. 11 Eylül 2015 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanıklara isnat edilen suçun sabit görülmemesi nedeniyle emekli Albay Ali Osman Akın ve Yarbay Kemal Alkan’ın oy birliğiyle beraatlarına karar verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Mart 2018 tarihinde beraat kararlarını onadı.

Anayasa Mahkemesi 21 Mart 2023 günü Tekçi ailesi vekillerinin Anayasaya aykırılık iddiaları nedeniyle yaptıkları başvurulara dair kararını resmi gazetede yayınladı. Anayasa Mahkemesi kararına göre, AİHM kararındaki eksikliklerin giderilmemiş olması, yargılama için önemli olan M.E.Y isimli kişinin tanıklık beyanına başvurulmamış olması, bölgede bulunan diğer askeri birliklerin tespit edilip bunlara mensup askerlerin tanıklık beyanının alınmaması, keşif mahallinde bulunan bez parçası üzerinde Nezir’e ait olup olmadığının tespiti için adli inceleme yapılmaması, olay bölgesinde görev yapan askerlere ait silahların keşif mahallinde bulunan boş kovanlar ile eşleşmesinin yapılmamış olması, dinlenen tanıklardan olayı gördüğünün söyleyenlere Nezir’in nereye gömüldüğünün sorulmaması yargılamanın etkililiğine zarar vermiştir. Bu nedenlerle Anayasanın yaşam hakkını düzenleyen 17. maddesinin usul boyutunun ihlal edildiğine karar verilerek, karar yeniden yargılama için Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

AYM kararı sonrası açılan 2023/283 Esas sayılı yeni davanın ilk duruşması 17 Temmuz 2023 günü görüldü. Sanıkların ve avukatlarının savunması alındı. Tekçi Ailesi avukatları ise davanın zamanaşımına sürüklendiğini, bu nedenle AYM’nin tespit ettiği eksikliklerin derhal giderilmesi gerektiğini belirtti ve duruşma günlerinin de gerekirse aylık periyotlarla yapılması gerektiğini bildirdi. Duruşma sonunda sanıkların tutuklanması talepleri reddedildi, sanıklara yurtdışına çıkış adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Ayrıca sanıkların duruşmadan vareste(bağışık) tutulma talepleri kabul edildi.

9 Ekim 2023 günü görülen ikinci duruşmada, Nezir Tekçi’nin kardeşi Lokman Tekçi davaya katılan olarak kabul edildi. Sanık avukatları ise Lokman Tekçi’nin olaya dair beyanlarını dikkate ve ciddiye alınmayacak ifadeler olarak değerlendirdi. AYM kararında bir eksiklik olarak tespit edilen olay günü kullanılan silahlara dair araştırmaya dair Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve Genelkurmay Lojistik Başkanlığı’ndan gelen yazılarda herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı ve Genelkurmay Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığınca verilen cevabi yazıda bahsi geçen birliklerden başka askeri birliklerin anılan bölgede görev yaptıklarına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığına dair gelen cevaplar ile yetinilerek ilk celse kurulan ara karardan vazgeçilmesine ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

25 Aralık 2023 günü görülen duruşmaya Tekçi ailesinden ve vekillerinden katılan olmadı.

8 Mart 2024 günü gerçekleşen duruşmada Tekçi ailesi vekilleri sanıkların insanlığa karşı suç kapsamında ek savunmalarının alınmasını talep etti ise de bu talebin daha sonra değerlendirilmesine karar verildi.

28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen son duruşmada katılan vekilleri yine insanlığa karşı suçları düzenleyen TCK 77.madde’nin uygulanmasını talep ettiyse de daha sonra değerlendirilmesine karar verildi. Ayrıca zamanaşımı süresinin dolmasına az zaman kaldığı ve bu nedenle ayda bir duruşma günü verilmesi talep edildi. Sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirleri devam edecek ve bir sonraki duruşma 11 Ekim 2024 günü saat 14.00’te görülecek.

 

Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz davanın seyrini anlatan zaman çizelgesine ve basında çıkan ilgili haberlere de göz atabilirsiniz.


(*) “Nezir Tekçi Davası” olarak da anılmaktadır.

İlk Duruşma Tarihi

14.11.2011

Dava Mahkemesi

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Dava İddianamesi

Dosyayı indirin

Sanıklar

Emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan "Canavarca Bir His Sevki ile veya İşkence ve Tazip ile Kasten Öldürme" suçundan yargılanıyor.

Maktuller

Nezir Tekçi

İlgili AİHM Kararları

AİHM’in 10 Aralık 2013 tarihli kararı: Tekçi ve diğerleri v. Türkiye, Başvuru No: 13660/05

 

Dava Dokümanları

Dava Geniş Özeti